Navigace

Obsah

Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB

 

AKTUÁLNÍ SITUACE K 8.1.2021

Od pondělí 4. ledna 2021 platí pro vzdělávání žáků ve spolku Art opatření pro 5. stupeň PES, který je prodloužen až do 22. ledna 2021. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky pokračuje distanční formou.

 


     Občanské sdružení Art, sdružení rodičů a přátel při ZUŠ MB vzniklo v roce 2013 jako sdružení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí v Základní umělecké škole Moravské Budějovice. Jeho činnost se zaměřovala na finanční, materiální a organizační pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí, jako jsou veřejná vystoupení žáků, soutěže žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, apod.

   V roce 2014 v souladu s novou legislativou změnilo sdružení svůj název na Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB a současně s ním i svůj statut. Spolek se více zaměřil na vzdělávání a výchovu v uměleckém oboru.

    Členové spolku jsou zájemci o studium uměleckých oborů, kteří splnil předpoklady uměleckého nadání, ale nemohli být z kapacitních důvodů přijati na Základní uměleckou školu Moravské Budějovice. Výuku členů spolku probíhá obdobným způsobem jako v ZUŠ v hudebním i výtvarném oboru pod vedením stejných pedagogů.

  Spolek Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB se Základní uměleckou školou Moravské Budějovice úzce spolupracuje.

 

 Kontakty na Art, spolek rodičů a přátel školy

 

Předseda:

Bc. Ludmila Čírtková

mob.: + 420 605 469 493

e-mail: cirtkovaludmila@seznam.cz