Obsah

 Hudebníček

 

Vážení rodiče, 

tento školní rok už bohužel výuka Hudebníčku nebude obnovena. Nařízení vlády o dodržování hygienických podmínek nelze v rámci výuky provést, proto jsme se z důvodů zachování zdraví nás všech takto rozhodli.

V září začne výuka Hudebníčku opět, tak jak jste zvyklí. Paní učitelka Hana Ukašíková už se na vás moc těší. 

S pozdravem

Ludmila Čírtková. 

 

obrázek

Milí rodiče a milí hudebníčci!

Velmi vás pozdravuji a posílám pár námětů pro domácí Hudebníček.  Dokonce ho můžete provozovat i v čase, kdy jsme mohli muzicírovat ve škole.

Odnesli jste si z každé hodiny list s omalovánkou. Myslím, že někdy zůstal nevybarvený. Tak to byste mohli teď dohnat!  A na druhé straně najdete říkadlo či písničku.

Říkadlo můžete rytmicky doprovodit na vlastnoručně vyrobené chrastítko. Stačí nádobka s uzavíráním, i krabička, a do ní fazole apod.

Písničky můžou doma zaznít při domácím koncertě.

Protože jsme také poslouchali hudbu, můžete i vy: ruvid.net/vážná hudba pro děti, ruvid.net/lidová písnička, a nebo naYouTube mnoho možností i s karaoke.

A šikovní malíři mohou namalovat, jak ten váš domácí Hudebníček probíhal!

Přeji krásná rodinná hudební  zastavení a těším se, až se opět potkáme ve škole!

Vaše Hana Ukašíková 

 

 

                   Jarní besídka hudebníčku 29.4.2019                                           

      Tento nový předmět, který otevírá svět hudby těm nejmenším, je součástí výuky naší školy již pátým rokem.Slova skladatele a pedagoga Zoltána Kodályho skvěle vystihují ideu raného učení:

      „Dejme dětem vnímavým vůči hudbě do ruky onen malý klíč, pomocí něhož mohou vstoupit do zázračné zahrady hudby a tím zmnohonásobit smysl celého svého života.“

      Každý týden rozezvučí naši školu štěbetání těch nejmenších, kteří se těší na další hodinu Hudebníčku. V jeho čase se děti intenzivně setkávají s hudbou. V různých hrách získá dítě nezbytné dovednosti a hudební schopnosti, rozvíjí se jeho hudební sluch, intonace. Rytmická improvizace, zpěv, hudební hry přispívají k odhalení tvořivé individuality dítěte a dávají mu možnost sebevyjádření. 

      Raný začátek učení má řadu významných předností. Děti vše s nadšením přijímají. Věkové období od 2-5 let je nejvhodnější pro působení hudby. K tomuto závěru došla celá řada vědců a dětských neurologů, kteří se věnují zkoumání vývoje mozku. Práce s hudbou může úžasně ovlivnit mravní a duševní vývoj dítěte. Ale dost odborných vět.

     Hodiny Hudebníčku jsou vždy veselé a vyžadují od učitele velkou dávku emocionální pružnosti a intuice. Občas je i improvizací, což nevylučuje přípravu a promýšlení každé hodiny. Naše společné pronikání do hudby je dynamické a vřelé. Malí muzikanti nasávají prostředí hudební školy. Na besídkách, kde společně vystupují pro své rodiče a prarodiče, se také setkávají se žáky, kteří jim krátkými vystoupeními přestavují hudební nástroje, na které se u nás učí hrát. A ti malí se pak stávají, když přijde čas, našimi novými žáčky.

     Působení hudby je neomezené a plné tajemnosti. Hudba mění člověka, dělá jeho i život i jeho samého krásným. Navíc rané sblížení s hudbou, veselé a tvůrčí učení, zvláště pak samotné učení hře na hudební nástroj vede dítě k práci jako dušení potřebě. Pro učitele je velké štěstí vést děti k zamilovanosti do hudby.

Tak přijďte mezi nás - vyučující Hana Ukašíková