Navigace

Obsah

Výtvarný obor Jemnice:

 

Aktuálně:

Výsledky přijímacího řízení ze dne 1.6. 2020 budou uchazečům zaslány poštou. Děkujeme za pochopení.

Výstava v Jemnici na zámku

 

Výstava v Jemnici na zámku

Soutěž na téma "ROUŠKA" všechny díla naleznete na našem facebooku nebo v sekci fotogalerie výtvarného oboru.Soutěž na téma

Úkoly z doby distančního studia:

 

Úkol č. 7: ÚKLID - Inspirace tvorbou Mierle Laderman Ukeles

Úklid

Úkol č. 6: POHLEDNICE pro projekt ÚSMĚV DO SCHRÁNKY

Umění dělá radost

Úkol č. 5: INSTALACE Z KNIH

Instalace z knih

Úkol č. 4: Velikonoční soutěž - nepovinné

Velikonoční soutěž

Úkol č. 3: STAŇTE SE OBRAZEM

Picture twinning

 

Úkol č.2: FROTÁŽ

2. úkol - Frotáž

 

Úkol č.1: AUTOPORTRÉT

I přes vzniklou situaci se můžeme díky umění vidět a hlavně být ve spojení!

1 úkol žáků výtvarného oboru v rámci distančního studia

Novinky:

 

Instagram Výtvarného oboru:

https://www.instagram.com/vo_mb/

Facebook:

https://www.facebook.com/vytvarnyoborzusmb/

 

 

Vyučující: MgA. Jana Schlosserová

 

Rozvrh hodin výtvarného oboru

Rozvrh hodin  ve školním roce 2019/2020 - učebna č. 5

pondělí     13.15 - 15.40 - 1. skupina

pondělí     15.45 - 18.10 - 2. skupina

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

Kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní činnosti  

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výuka probíhá kolektivní formou.