Navigace

Obsah

Výtvarný obor Jemnice:

Naši žáci se účastní, tak neváhejte a jděte se podívat!

Velikonoční výstava

 

Od pondělí 4. ledna 2021 platí pro vzdělávání na základních uměleckých školách opatření pro 5. stupeň PES. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky přechází na distanční formu.

Výuka bude probíhat on-line formou přes MS Teams. Časy výuky jsou vzhledem k odlišným podmínkám nastaveny takto:

pondělí     15:00 - 16:00 - 1. skupina

pondělí     16:30 - 18:00 - 2. skupina

 

 

 

 

Rozvrh hodin výtvarného oboru

 

Rozvrh hodin  ve školním roce 2020/2021 - učebna č. 5

pondělí     13.15 - 15.40 - 1. skupina

pondělí     15.45 - 18.10 - 2. skupina

Vyučující: MgA. Jana Schlosserová

Náplň výuky výtvarného oboru:

Kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní činnosti  

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výuka probíhá kolektivní formou.