Navigace

Obsah

Výtvarný obor Jemnice:Výstava na zámku 2021Část vystavených objektů bude přítomná v rozšířené realitě. K jejich zhlédnutí bude třeba chytrý telefon se čtečkou QR kódů.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

https://hubs.mozilla.com/xK9UEaz/virtualni-vystava-zus-moravske-budejovice/

 

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Postup pro vstup:postup pro vstup

 

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)

 

 

Rozvrh hodin výtvarného oboru

 

Rozvrh hodin  ve školním roce 2020/2021 - učebna č. 5

pondělí     13.15 - 15.40 - 1. skupina

pondělí     15.45 - 18.10 - 2. skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

Kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní činnosti  

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výuka probíhá kolektivní formou.

Vyučující: MgA. Jana Schlosserová