Navigace

Obsah

            Milí žáči a žákyně hudební nauky,

              

              obracím se na vás s několika náměty pro domácí práci.

               Protože si myslím, že jste schopni samostatné práce podle

               pracovních sešitů, tak jak jsme zvyklí z hodin, bude pro vás 

               určitě jednoduché pokračovat v procvičování tam, kde jsme před

               jarními prázdninami skončili.

           1.   Zkuste propojit látku z hodin nástroje

                  s hudební naukou. Vezměte si jednotlivé skladby, které nacvičujete

                   v  hodinách na nástroji a rozeberte si je: 

                   1. a 2. ročník   (přečíst noty, určit a vytleskat, vyťukat rytmus, dynamiku, názvosloví ) 

                   3., 4., 5.ročník:  ( noty, tóniny, zopakovat stupnice, pojmenovat intervaly, akordy, obraty T5)

 

                   2. Na  fb si vyhledejte  houslistu  Pavla Šporcla, který rozjel projekt Hudební střípky 

                     Každé dopoledne představí nějakého hudebního skladatele a  jeho skladbu.

              3. Na youtube máte nepřeberné množství hudebního materiálu, který můžete

                  zkoumat a poznávat.

                  Zkuste si udělat poznámky, zápisky, nebo i referát, prezentaci, s kterou

                  nás po návratu do školy budete moci seznámit.

       

                  Přeji vám všem hlavně  hodně zdraví.  

Naučte se u hudby relaxovat, k čemuž máme ted všichni velkou příležitost. 

                  Ať se vám v této době váš hudební nástroj stane opravdickým kamarádem.

                                                                                            vaše paní učitelka

        

         

          21. března 2020

                                 Milí žáci a žákyně,

                     připravila jsem pro vás nový námět pro domácí  práci.

                     Hudební skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera připravil pro mladé i starší hudební nadšence seriál                              Honzovy hudební hádanky HHH.

                     Na kanálu youtube vyhledej heslo Jan Kučera.                     

                                         

                      1. Poznej hudbu z večerníčků díl 1.                                                                                          

                      2. Poznej melodii      Mix možného i nemožného

                      poznámka:  správné odpovědi najdeš na konci videa

                      Další díly budou určitě přibývat, takže můžete průběžně sledovat na youtubku.

                      Zapoj do hádání i své sourozence, a třeba i rodiče a prarodiče. Přeji při učení i hodně  společné zábavy.            

Luba Jánská

Další zábavné úkoly pro opakování:

Hudební křížovka 

Osmisměrka

Spojovačka

 

 

          14. dubna    

 

         Hudebně estetický seminář         úkol na  duben       

           Přečti uvedený text, poslechni si všechny 3 ukázky a vypracuj krátkou úvahu.

                                                                  HESHES

16. dubna 

abc 23. dubna

          úkoly pro 1. ročník:

         nová posuvka - béčko, v Pracovním sešitě str.42 

 

zuš

          úkoly pro 2. ročník:

          přečti noty, urči tóninu, napiš stupnici, urči rytmus,

          vytleskej a zkus si ji zahrát na svůj nástroj, zazpívej si ji

zuš

q

            úkoly pro 3. ročník:

            zopakuj si základní intervaly

            napiš si je i v jiných tóninách

zuš

  úkoly pro 4. ročník:  zopakovat si stupnice moll s křížky

zuš

          úkoly pro 5. ročník:

           pokračujeme v dějinách hudby

           ruská národní škola,  hlavní představitelé

zuš

zuš

   4. května 2020

              1. ročník       Procvičování not c1 - c2 a rytmických hodnot

              zuš

                 2. ročník

                  Poznáš, která písnička je na obrázku?

                  Umíš ji zazpívat?

                  Uměl(a) bys ji zahrát na svůj hudební nástroj?

                  Vytiskni si obrázek a vy barvi ho.

           zuš

                              zuš

                         zuš

                           zuš

 

                 

                    Dřevěné nástroje dechové

                   zuš           3. ročník

          Procvičování 3/4 rytmu

          zuš

                  4. ročník

                 procvičření a zopakování durových stupnic do 7 křížků a 7 béček

                 použij svůj pracovní sešit, doplň všechny stupnice, které ti v sešitě

                 chybí. Zopakuj si kvintový a kvartový kruh.

                       zuš

                5. ročník

                Pokračujeme v dějinách hudby

                Další hudební směr - impresionismus

                představitel - francouzský skladatel Claude Debussy

                zuš         

     zuš

              

                    Hudebně estetický seminář   14. 5.

                    Pooprvé v 75 leté historii můžete zažít všechny festivalové koncerty

                    zvukem i obrazem u vás doma.

                    Najděte si v archívu čt art dokument z 12. 5.  Barenboim - Smetana

                    Má vlast. Podívej se na dokument a připrav zprávu o díle samotném,

                    o slavném dirigentovi, o 2 orchestrech, se klterými spolupracoval

                    na přípravě koncertu.

                    Vyber si z programové nabídky několik koncertů a připrav zprávu.

                    

         zušzušzuš                 

             14. května 2020

              1. ročník 

              posuvka - odrážka, procvičování křížek a béčekzuš

               zuš   zuš 

  zuš

           2. ročník

          Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

            zuš

       zuš

      3. - 5. ročník

      Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

      zuš

zušzuš                                                                                                                                                                               

                 HUDEBNÍ NAUKA

                 11. června  2020

                 1. - 5. ročník

 

          Milí žáci a žákyně,                                                                                                po týdnu, kdy probíhaly postupové a přijímací zkoušky se na vás obracím s úkolem do dalších hodin. 

V sobotu 13. června ve 20.00 - 21.30 hod. proběhne akce Pomáháme s Českou filharmonií IV. Jde o koncert, který bude v přímém přenosu vysílán na ČT art a streamován na Facebooku České filharmonie a dalších partnerů. Česká filharmonie s ČT uspořádá již po čtvrté koncert ze série Pomáháme s ČF. Tentokrát je cílem události upozornit na důležitost pravidelného dárcovství krve a podpořit děti ze Základních uměleckých škol. Za těmito účely se k orchestru připojí dva světově proslulí umělci Sir Simon Rattle a mezzosopranistka M. Kožená. Dále se zúčastní i vybraní žáci ZUŠ. 

Udělejte si čas a shlédněte tento mimořádný koncert. Povykládáme si o něm a vzájemně si sdělíme své zážitky.

 

 

   Hudebně estetický seminář 

   pro červnovou hodinu platí zadání určené hudební nauce  (viz výše)