Navigace

Obsah

logo

Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB

 

Občanské sdružení Art, sdružení rodičů a přátel při ZUŠ MB vzniklo v roce 2013 jako sdružení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí v Základní umělecké škole Moravské Budějovice. Jeho činnost se zaměřovala na finanční, materiální a organizační pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí, jako jsou veřejná vystoupení žáků, soutěže žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, apod.

      V roce 2014 v souladu s novou legislativou změnilo sdružení svůj název na Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB a současně s ním i svůj statut. Spolek se více zaměřil na vzdělávání a výchovu v uměleckém oboru.

        Členové spolku jsou zájemci o studium uměleckých oborů, kteří splnili předpoklady uměleckého nadání, ale nemohli být z kapacitních důvodů přijati na Základní uměleckou školu Moravské Budějovice. Výuku členů spolku probíhá obdobným způsobem jako v ZUŠ v hudebním i výtvarném oboru pod vedením stejných pedagogů.

     Spolek Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB se Základní uměleckou školou Moravské Budějovice úzce spolupracuje.

V úterý 4. června 2024 v 15.30 se v koncertním sále ZUŠ MB v Jemnici koná Závěrečný koncertík Hudebníčku.

Toto vystoupení bude i posledním dnem výuky Hudebníčku.

Po vystoupení dětí proběhne valná hromada členů spolku Art s volbou členů výboru spolku.

Všichni jste srdečně zváni.

 

 Kontakty na Art, spolek rodičů a přátel školy

 

Předseda:

Bc. Ludmila Čírtková

e-mail: cirtkovaludmila@seznam.cz