Obsah

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

 
Řídící pracovník - zástupkyně ředitelky

Milena Puchnarová
řídící pracovník - zástupkyně ředitelky

e-mail: puchnarova@zus-mb.cz

 

 

Hudební obor

 

Radko Čermák 

 • hra na žesťové nástroje (trubka, lesní roh)
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na kytaru
 • žesťový soubor

e-mail: cermak@zus-mb.cz

 

Pavla Ditrichová, DiS. et DiS.

 • hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
 • hra na kytaru
 • komorní hra

e-mail: ditrichova@zus-mb.cz

 

Eva Chaloupková

 • hra na klavír
 • hra na zobcovou flétnu

e-mail: chaloupkova@zus-mb.cz

 

Mgr. Ljuba Jánská

 • hudební nauka
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • hra na klavír

e-mail: janska@zus-mb.cz

 

Jiří Kiesewetter, DiS.

 • hra na klavír
 • klavírní korepetice

e-mail: kiesewetter@zus-mb.cz

 

Bc. Markéta Matějková 

 • hra na klavír

e-mail: matejkova@zus-mb.cz

 

Milena Puchnarová

 • hra na akordeon
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje 
 • souborová hra 

e-mail: puchnarova@zus-mb.cz

 

Mgr. Julie Šedová

 • sborový zpěv
 • komorní zpěv

e-mail: sedova@zus-mb.cz

 

Mgr. Ivana Šotkovská

 • hra na zobcovou flétnu

e-mail: zusmb12@gmail.com

 

Hana Ukašíková

 • hra na klavír

e-mail: ukasikova@zus-mb.cz

 

Bc. Lenka Burdová, DiS. - mateřská dovolená

e-mail: burdova@zus-mb.cz

 

 

 

 

Výtvarný obor

MgA. Jana Schlosserová

e-mail: schlosserova@zus-mb.cz

 

 

Správní zaměstnanci

Ilona Bočková 

účetní a pověřenec pro ochranu osobních údajů

mobil: 602 195 709

e-mail: ilona.bocek@seznam.cz 

 

Olga Kováříková

vrátná/koordinátorka 

mobil: 702 181 633

e-mail: kovarikova@zus-mb.cz

 

 

uklízečka