Obsah

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

 

Ředitelka
Mgr. et Bc. Ivana Šotkovská 
mobil: 724 546 464 
e-mail: zusmb12@gmail.com

 

Zástupkyně ředitelky
Bc. Ludmila Čírtková, dipl.um.
e-mail: cirtkova@zus-mb.cz
 
 
 
Hudební obor
 
Radko Čermák
 • hra na žesťové nástroje (trubku, lesní roh, pozoun)
 • hra na kytaru
 • komorní a souborová hra

e-mail: cermak@zus-mb.cz

 
Bc. Ludmila Čírtková, dipl.um.
 • sólový zpěv
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • sborový zpěv - sbor Kapky

e-mail: cirtkova@zus-mb.cz

 
Pavla Ditrichová, DiS. et DiS.
 • hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu
 • hra na kytaru
e-mail: ditrichova@zus-mb.cz
 
Bc. Lenka Doležalová
 • hra na klavír

e-mail: dolezalova@zus-mb.cz

 

Mgr. Ljuba Jánská
 • hudební nauka
 • hra na klavír

e-mail: janska@zus-mb.cz

 

PaedDr. Marie Karšulínová

 • hudební nauka

e-mail: karsulinova@zus-mb.cz

 
Bc. Jiří Kiesewetter, DiS.
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje

e-mail: kiesewetter@zus-mb.cz

 

Jan Kopřiva, DiS.

 • hra na klavír
 • hra na varhany

e-mail: kopriva@zus-mb.cz

 

David Lukšů

 • hra na bicí nástroje

e-mail: luksu@zus-mb.cz

 

Milena Puchnarová
 • hra na akordeon
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • hra na klavír

e-mail: puchnarova@zus-mb.cz

 

Mgr. Ivana Smolová
 • hra na klavír

e-mail: smolova@zus-mb.cz

 
Václav Sobotka, DiS.
 • hra na klarinet, saxofon
 • hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
 • orchestr (J)Elita band 
 • souborová hra - příprava ke hře v orchestru - soubor Jelítka

e-mail: sobotka@zus-mb.cz

 
Milan Šebesta
 • hra na housle
 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • souborová hra

e-mail: sebesta@zus-mb.cz

 
Mgr. Ivana Šotkovská
 • hra na akordeon 
 • hra na elektronické klávesové nástroje 
 • souborová hra
 • ZUŠkáček
e-mail: zusmb12@gmail.com
 

Bc. Dan Šotkovský 

 • hra na zobcovou flétnu

e-mail: sotkovsky@zus-mb.cz

 
Leoš Vala, DiS.
 • sólový zpěv
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • komorní zpěv

e-mail: vala@zus-mb.cz

 
Mgr.art Eva Zavadilová
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • klavírní korepetice
 • komorní hra

e-mail: zavadilova@zus-mb.cz

 

 

Mgr. Anna Drobílková - roční studium v zahraničí

e-mail: drobilkova@zus-mb.cz


 
Výtvarný obor

 

MgA. Jana Schlosserová

e-mail: schlosserova@zus-mb.cz

 

MgA. Bohumíra Smolejová

e-mail: smolejova@zus-mb.cz

 

Správní zaměstnanci

Ilona Bočková 

účetní a pověřenec pro ochranu osobních údajů

e-mail: ilona.bocek@seznam.cz 

mobil: 702 181 632

 

Hana Braunová 

uklízečka

 

 

 

 

 

1.8.2022

ZUŠ Moravské Budějovice přijme učitele uměleckých odborných předmětů na dechové nástroje, hru na klavír, kytaru a sborový zpěv.