Navigace

Obsah

Hudební nauka

 

  • výuka probíhá každou středu

12.50 - 13.35 - 1.ročník 

13.40 - 14.25 - 2.ročník

14.30 - 15.15 - 3.ročník

15.30 - 16.15 - 4.ročník

16.20 - 17.05 - 5.ročník

     

     Cílem hudební nauky je rozvoj vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností a osvojování teoretických znalostí. Tyto činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují. Znalosti pomohou studentovi hudební nauky při interpretaci hudby, dle svého individuálního zájmu, zaměření a přispění k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu.

   Vzdělávací obsah recepce a reflexe hudby je pro všechna studijní zaměření hudebního oboru realizována v předmětu přípravná hudební výchova a předmětu hudební nauka.

 

     24. 11. 2021

  Náhradní práce do hudební nauky  pro  1.  - 5. ročník                    samostatná práce dle pokynů vyučujícího

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPL