Navigace

Obsah

Výtvarný obor Moravské Budějovice

 

 

Vernisáž absolventů a Akademie

Výstava v knihovně 2024

 

https://www.facebook.com/vytvarnyoborzusmb/?ref=pages_you_manage

https://www.instagram.com/vo_mb/

 

 

 

Rozvrh hodin  ve školním roce 2023/2024 učebna č. 11

                                          pondělí   14.45 - 17.10 - skupina A

                                          úterý       13.40 - 16.05 - skupina B

                                          středa     14.30 - 16.55 - skupina C

               

Náplň výuky výtvarného oboru:

Kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní činnosti  

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výuka probíhá kolektivní formou.

Vyučující: MgA. Jana Schlosserová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

https://hubs.mozilla.com/xK9UEaz/virtualni-vystava-zus-moravske-budejovice/

 

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Postup pro vstup:postup pro vstup

 

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)