Navigace

Obsah

ZUŠ Open

24. 5. Open air Výtvarka 14:00 - 17:00

park vedle školy (u letního kina)

25. 5. Den otevřených dveří 15:00 - 17:00

27. 5. Park plný dětí, hudby a barev 14:00 - 16:30

gymnazijní park Tyršova ulice

 

Přijímačky

Výtvarný obor v Moravských Budějovicích

 

 

https://www.facebook.com/vytvarnyoborzusmb/?ref=pages_you_manage

https://www.instagram.com/vo_mb/

 

Rozvrh hodin

 

 

Rozvrh hodin pro jednotlivé skupiny výtvarného oboru pro školní rok 2021/2022:

nově učebna č. 14

 

  • 1. skupina: úterý   13.15 - 15.40 hod.

 

  • 2. skupina: úterý   15.45 - 18.10 hod.

 

  • 3. skupina: středa  14.00 - 16.25 hod. 

 

 

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

 
V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Postup pro vstup:postup pro vstup

 

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

 

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výtvarný obor vyučuje MgA. Jana Schlosserová, výuka probíhá kolektivní formou.