Navigace

Obsah

Pěvecký sbor Kapky

 

  • výuka probíhá každou středu v čase 14:30 - 16:15

 

výročí školy

 

      Od založení Hudební školy vystupoval pěvecký sbor pouze příležitostně na různých významných akcích a koncertech stejně jako sbory ze základních škol. Jako samostatný hudební obor vznikl pěvecký sbor „Kapky“ v ZUŠ v roce 2005. Zakladatelkami sboru byly sbormistryně Ludmila Čírtková a korepetitorka Eva Zavadilová.

      Ve sboru zpívají žáci ve věkovém rozmezí od 6 do 14 let. Učí se základům pěvecké techniky, správného dýchání a rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti. Získávají také pocit vzájemné zodpovědnosti jednotlivých členů kolektivu. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu zpívají dvojhlasé i trojhlasé písně, úpravy lidových písní a skladby současných skladatelů. Oblíbené jsou také známé písně z filmů a pohádek a jejich dramatické zpracování.

      Kapky účinkují na koncertech školy a podílí se i na kulturních akcích pořádaných městem. V průběhu svého působení vystupovali jako hosté na koncertech známých hudebních interpretů a uskupeních jako např. koncert se skupinou Javory, se souborem Hradišťan, s Jaroslavem Svěceným, Ondřejem Brzobohatým, Josefem Vágnerem nebo Helenou Vondráčkovou. Kapky dále pravidelně vystupují na vítání občánků, adventních koncertech, výchovných koncertech a ZUŠ OPEN.

     V dubnu 2012 se sbor poprvé zúčastnil Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Třebíči, kde získal Zlaté pásmo s postupem. Jako vítěz reprezentoval kraj Vysočina na Celostátní přehlídce sborů v Uničově. V minulých letech vedla sbor paní učitelka Dana Tesařová. V současné době vede sbor opět paní učitelka Ludmila Čírtková.