Navigace

Obsah

Aktuální informace

Dobrý den, vítáme vás u nás doma (ale nejen tam). Připravili jsme si pro vás vánoční koledy a písně.
Pojďte dál.
 

1. Dominika Stručovská, klávesy

2. Julie Tesařová, klávesy

3. Anna Nekulová, akordeon

4. Anna Bretšnajdrová, saxofon, Lenka Bretšnajdrová, flétna

5. Simona Meidlová, klavír

6. Edita Hanáková, zpěv

7. Josef Pažourek, housle

8. Jiří Košák, zobcová flétna

9. Kristýna Kováříková, klavír

10. Barbora Bulíková, housle a Anna Bulíková, akordeon

11. Anna Muchová, klavír

12. Lucie Šťávová, trubka

13. Václav Uvízl, klavír

14. Nikol Stuchlíková, housle a Adam Kasis, klavír

15. Michaela Bulíčková, klavír

16. Klára Růžičková, zpěv

17. Lenka Bretšnajdrová, flétna

18. Helena a Markéta Šťávovy, 4-ručně klavír

19. Kamila Stehlíková, klavír

20. Michaela Leitkepová, zobcová flétna

21. Markéta Šťávová, housle a Helena Šťávová, klavír

22. Kateřina Václavková, klávesy

23. Kristýna Kubová, zpěv, Anna Kubová, klavír

24. Lucie Uvízlová, klavír

25. Anna Nekulová, akordeon

26. Adéla Kocábová, klavír

27. Lucie Šťávová, trubka

28. Nela Šotkovská, klávesy

29. Matěj Holub s maminkou, 4-ručně klavír

30. Darina Komínková, zpěv

31. Vojtěch Slabý, akordeon

32. Nikol Stuchlíková, housle a Adam Kasis, klavír

33. Tomáš Albrecht, klávesy

34. Adam Palát, klavír

35. Jan Diviš, akordeon

36. Viktorie a Anežka Ferdanovy, klavír

37. Nela Valentová, klavír

38. Denisa Švarcová, klávesy

39. Barbora Bulíková, housle a Anna Bulíková, akordeon

40. Viola Průšová, klavír

41. Jakub Skucius, zpěv

42. Vojtěch Slabý, akordeon

43. Ondřej Lochman, klavír

44. Eliška Křížová, housle, Anna Křížová, klavír

45. Lucie Šťávová, trubka

46. Markéta Šťávová, housle a Helena Šťávová, klavír

47. Lucie Binderová, flétna

48. Jan Diviš, akordeon

49. Helena a Markéta Šťávovy, 4-ručně klavír

50. Michaela Leitkepová, zobcová flétna

51. Barbora Bulíková, housle a Anna Bulíková, akordeon

52. Anežka Kopečková, klávesy

53. Anna a Lenka Bretšnajdrovy,4-ručně klavír

54. Anna Čechová, zpěv a Vojtěch Čech, klavír

55. Anna Křížová, varhany

56. Viktorie a Anežka Ferdanovy, klavír

57. Dagmar Holíková, klavír

58. Eliška Johnová, klavír

59. Jana a Jaroslava Přinosilovy, 4-ručně klavír

60. Karolína Boudová, klavír

61. Karolína Russwurm, klavír

62. Kateřina Václavková, varhany

63. Aneta Szabó, zpěv

64. Klára Špačková, klavír

65. Kristýna Veselá, klavír

66. Kristýna Kubová, zpěv, Anna Kubová, klavír

67. Valerie Medáčková, klavír

68. Veronika Iranová, klavír

69. Nikol Mrkvová, klávesy

70. Viktorie Machovcová, zpěv

71. Marie a Jan Trojanovi, 4-ručně klavír

72. Tereza Křenková, zobcová flétna

73. Anna Kubová, varhany

74. Hana Hrabovská, klavír

75. Eliška, Marie, Anna Křížovy, klavír a zpěv

76. Jana Feldbabelová, klavír

77. Barbora Leitkepová, klavír

78. Jonáš Petříček, akordeon

79. Viktorie Ferdanová, klavír

80. Nela Fedrová, kytara

81. Tereza Křenková, zobcová flétna

82. Karolína Bauerová, klavír

83. Anežka a Viktorka Michalovy, 4-ručně klavír

84. Jan Kalina, zpěv

85. Karolína Daněčková, klavír

86. Barbora Křenková, klavír

87. Lucie Binderová, flétna

88. Renata Kračmarová, klavír

89. Jiří Selinger, klavír

90. Marie Nekulová, housle

91. Tereza Kletschková, klavír

92. Aneta Havlíčková, klavír

93. Robin Straub, klavír

94. Tereza Křenková, zobcová flétna

95. Vendula Nekulová, klavír

96. Eva Posádová, klavír

97. Lukáš a Antonín Podhrázských, klavír

98. Aneta a Tereza Havlíčkovy, 4-ručně klavír

99. Iva Zahradníčková, zpěv

100.Karolína Puchnarová, akordeon

101. Pavlína Posádová s maminkou, klavír

102. Eliška Křížová, klavír

103. Matěj Číhal, zobcová flétna

104. Tereza Tobolková, zobcová flétna, Eva Chaloupková, klavír

105. Petra Prknová, zobcová flétna, Eva Chaloupková, klavír

106. Magdalena Vondráčková, klavír

107. Zuzana Havlíková, zobcová flétna

108. Veronika Baštářová, zobcová flétna, Eva Chaloupková, klavír

109. Eliška Ondráková, zobcová flétna, Eva Chaloupková, klavír

110. Milena Puchnarová, akordeon a Eva Chaloupková, zobcová flétna

111. Milena Puchnarová, akordeon a Eva Chaloupková, zobcová flétna

112. Hana Ukašíková, klavír

 


AKTUÁLNÍ SITUACE K 20.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme vás, že od středy 25.listopadu 2020 je na základních uměleckých školách umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).

  • individuální výuka (hra na nástroj, sólový zpěv) bude probíhat prezenčně v budově školy, kdy ve třídě bude vždy jen jeden žák a učitel (ve skupinové výuce - dva žáci v hodině - bude výuka upravena tak, aby ve třídě byl přítomen vždy jen jeden žák) 
  • kolektivní výuka (výtvarný obor, sborový zpěv, hudební nauka, komorní hra, souborová hra, hra v orchestru) bude pokračovat v distanční (dálkové) formě. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídách). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

I nadále platí přísná hygienická a protiepidemická opatření v budově školy - desinfekce a časté mytí rukou, povinnost nosit ochranu nosu a úst, větrání ve třídách o přestávce a v polovině každé vyučovací hodiny, zákaz vstupu osobám, které vykazují příznaky nějakého infekčního onemocnění nebo s takovou osobou byli ve styku.

 

Děkujeme, že budete dodržovat všechna nařízená opatření. Buďme prosím ohleduplní k sobě i k ostatním.

Už se na žáky moc těšíme,

ZUŠ Mor.Budějovice


AKTUÁLNÍ SITUACE K 12.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

přestože se od 18.11.2020 vrací žáci 1. a 2. tříd do základních škol, základní umělecké školy bohužel zůstávají i nadále uzavřeny pro prezenční výuku všech žáků. Výuka na naší škole tedy pokračuje distanční formou.

Pro aktuální informace sledujte web školy.

Děkujeme a těšíme se snad brzy na viděnou,

ZUŠ Mor.Budějovice


AKTUÁLNÍ SITUACE K 30.10.2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice zůstávají školy uzavřeny i po 2.listopadu 2020. Výuka na naší Základní umělecké škole tedy i nadále pokračuje distanční formou.

O všech změnách vás budeme informovat. 


AKTUÁLNÍ SITUACE K 13.10.2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 omezuje provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základní umělecké škole a to od 14.října do 23. října 2020.

Od středy 14.října 2020 tedy opět přecházíme na distanční formu výuky ve všech oborech a typech vzdělávání (i individuální).

V pondělí 26.10 a v úterý 27.10 budou dny volna (bez distanční výuky), 28.10. je Státní svátek a ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. navazují Podzimní prázdniny.

 

Děkujeme, že respektujete všechna nařízení, která se mění každým dnem. Věříme, že od 2.listopadu se budeme s žáky opět setkávat ve škole a sdílet umělecké zážitky společně.

ZUŠ Mor.Budějovice


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 

Od pondělí 7.9. probíhá všechna výuka dle rozvrhu.

Pro cizí osoby, včetně zákonných zástupců, je vstup do budovy školy umožněn jen ve vyjímečných případech, po předchozí dohodě se zaměstnancem školy a pouze s rouškou.

Od čtvrtka 10.9.2020 žáci a zaměstnanci školy roušku mít musí pouze ve společných prostorách (chodba, toalety). Ve třídách tato povinnost není, záleží na domluvě s vyučujícím. Po vstupu do budovy si musí všichni vydezinfikovat ruce.

Osoby s příznaky infekční choroby mají do školy vstup zakázán!

 


Videoupoutávka Přijímací zkoušky Moravské Budějovice

 

Videoupoutávka Přijímací zkoušky Jemnice


 

Plánované akce v Moravských Budějovicích a v Jemnici v rámci ZUŠ OPEN 2020 se bohužel NEUSKUTEČNÍ.

Těšíme se s vámi na viděnou v příštím ročníku.

 


 

Podívejte se na skvělé práce žáků Výtvarného oboru ve fotogalerii - žáci v M.B., žáci v Jemnici.

 


 

Dubnové akce, kterých jsme se měli účastnit - Setkání rodáků v ČastohosticíchSlavnostní koncert v Kdousově, jsou ZRUŠENÉ.

 


Bohužel vás musíme informovat, že soutěže ZUŠ jsou kvůli současné situaci v ČR k 12.3.2020 ukončeny. Krajské kolo v Jihlavě, kde nás měla reprezentovat Helena Šťávová se tedy konat nebude. 

Děkujeme. 

Novinky