Navigace

Obsah

Aktuální informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 8.6.2021

Vážení rodiče,

v současné době probíhá kolektivní i individuální výuka v běžném režimu. 

Informace týkající se provozu školy:

 • do školy má povolený vstup pouze zdravý žák (po příchodu mu bude kontrolně změřena teplota bezdotykovým teploměrem)
 • testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 se v ZUŠ dělat NEBUDE
 • žáci jsou povinni v budově školy mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou rouškou. Sundat si ji mohou pouze ve třídě.
 • po příchodu do budovy je nutné si vydezinfikovat ruce
 • prosíme vás, aby žáci přicházeli přesně na čas výuky a po jejím ukončení se v budově školy zdržovali po nezbytnou dobu
 • v případě, že se žák nemůže osobně účastnit prezenční výuky, rodiče žáka omluví a nepřítomnost žáka bude vedena jako omluvená absence

Děkujeme všem za dodržování těchto pravidel. 

ZUŠ Moravské Budějovice

 


AKTUÁLNÍ SITUACE K 21.3.2021

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR platí pro vzdělávání na základních uměleckých školách opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky pokračuje distanční formou minimálně do 9. dubna 2021.

Ve čtvrtek 1.dubna 2021 jsou Velikonoční prázdniny. V pátek 2.dubna a v pondělí 5.dubna 2021 jsou státní svátky. 

Přejeme všem přijemné a klidné Velikonoce.


SITUACE K 3.12.2020

Od pondělí 7. prosince 2020 začíná pro vzdělávání na základních uměleckých školách platit opatření pro 3. stupeň PES. To bude platit až do pátku 18.12.2020. Znamená to tedy:

 • individuální výuka - nadále pokračuje v prezenční formě
 • skupinová výuka (dva žáci v hodině) - bude probíhat standardně (2 žáci + 1 učitel celou hodinu) 
 • kolektivní výuka (výtvarný obor, sborový zpěv, hudební nauka, komorní hra, souborová hra, hra v orchestru) - je umožněna prezenční výuka ve skupinách do 10 žáků. V případě dělení skupin vás bude kontaktovat pedagog.

I nadále platí přísná hygienická a protiepidemická opatření v budově školy - desinfekce a časté mytí rukou, povinnost nosit ochranu nosu a úst, větrání ve třídách o přestávce a v polovině každé vyučovací hodiny, zákaz vstupu osobám, které vykazují příznaky nějakého infekčního onemocnění nebo s takovou osobou byli ve styku.

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 vláda ČR vyhlásila jako dny boje proti covidu. Výuka v ZUŠ tedy v tyto dny nebude probíhat.

Od středy 23. prosince do neděle 3. ledna jsou Vánoční prázdniny.


SITUACE K 20.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme vás, že od středy 25.listopadu 2020 je na základních uměleckých školách umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).

 • individuální výuka (hra na nástroj, sólový zpěv) bude probíhat prezenčně v budově školy, kdy ve třídě bude vždy jen jeden žák a učitel (ve skupinové výuce - dva žáci v hodině - bude výuka upravena tak, aby ve třídě byl přítomen vždy jen jeden žák) 
 • kolektivní výuka (výtvarný obor, sborový zpěv, hudební nauka, komorní hra, souborová hra, hra v orchestru) bude pokračovat v distanční (dálkové) formě. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídách). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

I nadále platí přísná hygienická a protiepidemická opatření v budově školy - desinfekce a časté mytí rukou, povinnost nosit ochranu nosu a úst, větrání ve třídách o přestávce a v polovině každé vyučovací hodiny, zákaz vstupu osobám, které vykazují příznaky nějakého infekčního onemocnění nebo s takovou osobou byli ve styku.

 

Děkujeme, že budete dodržovat všechna nařízená opatření. Buďme prosím ohleduplní k sobě i k ostatním.

Už se na žáky moc těšíme,

ZUŠ Mor.Budějovice


AKTUÁLNÍ SITUACE K 12.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

přestože se od 18.11.2020 vrací žáci 1. a 2. tříd do základních škol, základní umělecké školy bohužel zůstávají i nadále uzavřeny pro prezenční výuku všech žáků. Výuka na naší škole tedy pokračuje distanční formou.

Pro aktuální informace sledujte web školy.

Děkujeme a těšíme se snad brzy na viděnou,

ZUŠ Mor.Budějovice


AKTUÁLNÍ SITUACE K 30.10.2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice zůstávají školy uzavřeny i po 2.listopadu 2020. Výuka na naší Základní umělecké škole tedy i nadále pokračuje distanční formou.

O všech změnách vás budeme informovat. 


AKTUÁLNÍ SITUACE K 13.10.2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 omezuje provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základní umělecké škole a to od 14.října do 23. října 2020.

Od středy 14.října 2020 tedy opět přecházíme na distanční formu výuky ve všech oborech a typech vzdělávání (i individuální).

V pondělí 26.10 a v úterý 27.10 budou dny volna (bez distanční výuky), 28.10. je Státní svátek a ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. navazují Podzimní prázdniny.

 

Děkujeme, že respektujete všechna nařízení, která se mění každým dnem. Věříme, že od 2.listopadu se budeme s žáky opět setkávat ve škole a sdílet umělecké zážitky společně.

ZUŠ Mor.Budějovice


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 

Od pondělí 7.9. probíhá všechna výuka dle rozvrhu.

Pro cizí osoby, včetně zákonných zástupců, je vstup do budovy školy umožněn jen ve vyjímečných případech, po předchozí dohodě se zaměstnancem školy a pouze s rouškou.

Od čtvrtka 10.9.2020 žáci a zaměstnanci školy roušku mít musí pouze ve společných prostorách (chodba, toalety). Ve třídách tato povinnost není, záleží na domluvě s vyučujícím. Po vstupu do budovy si musí všichni vydezinfikovat ruce.

Osoby s příznaky infekční choroby mají do školy vstup zakázán!

 


Videoupoutávka Přijímací zkoušky Moravské Budějovice

 

Videoupoutávka Přijímací zkoušky Jemnice


 

Plánované akce v Moravských Budějovicích a v Jemnici v rámci ZUŠ OPEN 2020 se bohužel NEUSKUTEČNÍ.

Těšíme se s vámi na viděnou v příštím ročníku.

 


 

Podívejte se na skvělé práce žáků Výtvarného oboru ve fotogalerii - žáci v M.B., žáci v Jemnici.

 


 

Dubnové akce, kterých jsme se měli účastnit - Setkání rodáků v ČastohosticíchSlavnostní koncert v Kdousově, jsou ZRUŠENÉ.

 


Bohužel vás musíme informovat, že soutěže ZUŠ jsou kvůli současné situaci v ČR k 12.3.2020 ukončeny. Krajské kolo v Jihlavě, kde nás měla reprezentovat Helena Šťávová se tedy konat nebude. 

Děkujeme. 

Novinky

01.07.2021 - 31.08.2021

Výstava žáků výtvarného oboru

Srdečně Vás zveme na výstavu žáků výtvarného oboru na zámku v Jemnici. Vernisáž 30. 6. 2021 v 18:00. Výstava potrvá od 1.7. do 31. 8. 2021. Otevírací doba: Út - Ne 9:00 – 16:00

Detail ZUŠ JEMNICE

30.06.2021 - 10.09.2021

Výstava žáků výtvarného oboru

Srdečně Vás zveme na výstavu žáků výtvarného oboru v Městské knihovně Moravské Budějovice. Vernisáž 28. 6. 2021 v 16:00. Výstava potrvá od 30. 6. do 10. 9. 2021. Otevírací doba: Po, St, Pá 7:30 – 11:00/12:00 – 17:00 Čt 7:30 – 11:00/12:00 – 17:00

Detail ZUŠ MB