Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


plakát


 

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

VSTUP NA VÝSTAVU ZDE

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Nápověda pro otevření.

výstava

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

od příštího školního roku bude mít naše škola nový bankovní účet u Komerční banky.

Proveďte si prosím změnu ve svolení k inkasu ve vaší bance.

Nové číslo účtu ZUŠ: 123-4134870237/0100 

Výše úhrady úplaty za vzdělávání (výše limitu) zůstává stejná.

Děkujeme


UZAVŘENÍ KOMUNIKACE

Z důvodu plánovaných stavebních prací Vás upozorňujeme na uzavření cesty pro pěší (schodiště, chodníku a lávky) u Polikliniky, a to po celém úseku mezi ul. Tovačovského sady a Havlíčkova.

Předpokládánaý začátek uzavírky je v týdnu od 14. 6. 2021.

Upozorňujeme, že tato komunikace bude uzavřena bez výjimky.

Možnosti cesty pro pěší zde (353.71 kB)


plakát
POZVÁNKY

na výstavu žáků výtvarného oboru

v Moravských Budějovicích a v Jemnici

 

 

 

plakát

 

ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

Máme velkou radost z krásného úspěchu naší pedagožky Mgr. Anny Drobílkové, která po prvním kole v Hamburku postoupila do druhého kola Mezinárodní varhanní soutěže Mikaela Tariverdieva.

12. ročník soutěže probíhá v období duben až září 2021. Nejprve proběhlo výběrové kolo pro různé skupiny účastníků v Lawrenci v Kansasu (8. – 10. dubna), Hamburku (19. – 23. dubna), v Moskvě (29. - 31. srpna). Poté se vybraní soutěžící přesunou do Kaliningradu, aby se zúčastnili druhého a třetího kola (3. - 9. září). Předsedou poroty je Winfried Bönig.

Bližší informace o soutěži zde.

 


 

 

Naši žáci si užívají radost z hudby i během distanční výuky. Někteří z nich se o výsledky své práce chtějí podělit i s vámi na našem on-line koncertě s názvem Koncertování.

Všechna videa jsou opět ke shlédnutí na našich webových stránkách v sekci Videa z distanční výuky

Součástí prezentace jsou gify žáků Výtvarného oboru.

Děkujeme.


 

A takhle vidí žáci našeho výtvarného oboru současný svět kolem nás.

 

 

 


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázek

 

 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV