Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


 

plakát


Změny v rozvrhu

Na základě ankety mezi rodiči, dochází na pobočce v Jemnici k posunu v čase rozvrhů. Změna se týká Hudebního i Výtvarného oboru.

V Moravských Budějovicích dochází ke změně v časech pouze ve Výtvarném oboru. 

Rozvrhy kolektivní výuky v Moravských Budějovicích zde

Rozvrhy kolektivní výuky v Jemnici zde


Upozornění

Od školního roku 2022/2023 dochází ke zvýšení úplaty za vzdělávání. Nezapomeňte si prosím navýšit limit u Vaší banky.

Děkujeme.

Bližší informace a ceník zde.


Velká gratulace!

Žákyně výtvarného oboru Klára Kováříková byla vybrána jako stipendistka programu MenART 2022/2023, který nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi. Klára se svojí pedagožkou Janou Schlosserovou bude pracovat ve skupině, jejíž mentorem bude známý vizuální umělec, performer, hudebník, zakladatel a klíčový člen skupiny Tata Bojs Milan Cais.

www.menart.cz


Malá pohádka o kočce a myši

 


VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

VSTUP NA VÝSTAVU ZDE

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Nápověda pro otevření.

výstava

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 

Projekty

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

LOGO


 


Projekt
MAP III v území ORP Moravské Budějovice

logo