Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


Okresní kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír

V úterý 27. 2. 2024 se konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. V koncertním sále ZUŠ Třebíč zahrálo 43 žákyň a žáků ze záklaních uměleckých škol z Hrotovic, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Třebíče.

Naši žáci získali tato ocenění.

Jindřich Mucha ( pedagog I. Smolová ) - 1. cena

Lucie Uvízlová ( pedagog H. Ukašíková ) - 1. cena

Dagmar Holíková ( pedagog I. Smolová ) - 1. cena

Helena Šťávová ( pedagog E. Zavadilová ) - 1. cena

klavírní duo Helena a Markéta Šťávovy ( pedagog E. Zavadilová ) - 1. cena 

Kamila Stehlíková ( pedagog H. Ukašíková ) - 2. cena

Šimon Pírek ( pedagog J. Kiesewetter ) - 2. cena

Anna Čechová ( pedagog E. Zavadilová ) - 2. cena

Eliška Křížová ( pedagog E. Zavadilová ) - 2. cena

Do krajského kola, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 25. - 26. 3. 2024, postoupili Jindřich Mucha a Helena Šťávová, a klavírní duo Helena a Markéta Šťávovy.

 

Všem soutěžícím gratulujeme, a postupujícím přejeme hodně štěstí do dalšího kola. Pedagogům děkujeme za přípravu a rodičům za podporu žáků.

Výsledková listina zde.


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
z důvodu zabezpečení školy a ochrany Vašich dětí budeme od 1.2.2024 používat pro vstup do budovy ZUŠ v Moravských Budějovicích systém čipů.

Bližší informace jsme rodičům zaslali e-mailem.

Ostatním bude vstup do budovy umožněn pouze po zazvonění na zvonek vedle dveří.

 


 

Školní kolo Soutěže ZUŠ Hra na klavír

Výsledková listina školního kola, které se konalo 24.1.2024, najdete na tomto odkazu.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 27.2.2024 v ZUŠ Třebíč.


Vážení rodiče,

i v druhém pololetí se můžete zapojit do projektu „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase ve školním roce 2023/2024, tedy i na úhradu nákladů v ZUŠ. Organizátorem projektu je rodinná nadace Karla Komárka (KKFF), Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna a další partneři. Záštitu nad tímto projektem  převzala první dáma Eva Pavlová. Manželka prezidenta ČR Petra Pavla je vděčná za to, že může být součástí této úžasné kolektivní snahy.  Bližší informace najdete na www.darujemekrouzky.cz


GRATULUJEME!

Na konci září se konala v litevském Vilniusu mezinárodní soutěž IX. International M. K. Čiurlionis Piano and Organ Competion, které se zúčastnil náš pedagog Jan Kopřiva. V konkurenci předních světových varhaníků byl nejlepší - získal skvělé 1. místo!

Více informací zde.


NOVÉ PIANINO PETROF

Díky nadaci Karel Komárek Family Foundation, jejímu projektu Piana do škol a všem štědrým dárcům má naše škola nové pianino od firmy Petrof.

DĚKUJEME.

Podrobné informace zde.


ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY:

Výtvarný obor 

Hudební nauka 

Komorní hry, soubory, sbory, orchestr 

 


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2023/2024 dochází ke zvýšení Úplaty za vzdělávání. 

Nezapomeňte si prosím navýšit limit u Vaší banky.

Děkujeme.

Podrobné informace naleznete v dokumentech školy.


Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

Projekty

Projekt Šablony 
 ZUŠ Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000358

Realizace projektu 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

obrázek