Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


UPOZORNĚNÍ

Informujeme Vás, že od pondělí 16. ledna 2023 do ukončení prací na rekonstrukci bazénu v ZŠ Havlíčkova, bude uzavřen pro veškerou dopravu i chodce vjezd ke hlavnímu vchodu budovy Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích (na silnici bude kontejner pro stavební suť).

Pro pěší bude jediný přístup k hlavnímu vchodu z uličky od fotbalového hřiště, silnici okolo bazénu ke vchodu nelze po dobu oprav z důvodu bezpečnosti používat. 

Děkujeme za pochopení.
ZUŠ Moravské Budějovice


Vážení rodiče,

rádi bychom vám touto cestou představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase v 2. pololetí školního roku 2022/2023, tedy i na úhradu nákladů v ZUŠ. Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. Bližší informace najdete na www.darujemekrouzky.cz


plakát

 


Velká gratulace!

Žákyně výtvarného oboru Klára Kováříková byla vybrána jako stipendistka programu MenART 2022/2023, který nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi. Klára se svojí pedagožkou Janou Schlosserovou bude pracovat ve skupině, jejíž mentorem bude známý vizuální umělec, performer, hudebník, zakladatel a klíčový člen skupiny Tata Bojs Milan Cais.

www.menart.cz


Malá pohádka o kočce a myši

 


VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

VSTUP NA VÝSTAVU ZDE

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Nápověda pro otevření.

výstava

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 

Projekty

Akční plánování ve vzdělávání MAP III
v území ORP Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023038

Realizace projektu 1. 8. 2022 - 31. 11. 2023

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřesnictvím OP VVV.

 

logo

 

 

 

Projekt Šablony III
 ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000358

Realizace projektu 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu plus prostřesnictvím OP VVV.

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

LOGO