Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY:

Výtvarný obor 

Hudební nauka 

Komorní hry, soubory, sbory, orchestr 

 


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2023/2024 dochází ke zvýšení Úplaty za vzdělávání. 

Nezapomeňte si prosím navýšit limit u Vaší banky.

Děkujeme.

Podrobné informace naleznete v dokumentech školy.


Vážení rodiče,

rádi bychom vám touto cestou představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase ve školním roce 2023/2024, tedy i na úhradu nákladů v ZUŠ. Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. Bližší informace najdete na www.darujemekrouzky.cz

 


LOGO

 

Základní umělecká škola Moravské Budějovice se zapojila a byla vybrána z dalších 40 ZUŠek do projektu Piana do škol, kterou organizuje Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Princip celého projektu je takový, že naše škola musí získat polovinu ceny nástroje v rámci veřejné sbírky. V případě pianina Petrof je to 124 500 Kč. Každou korunu, kterou dárce věnuje na sbírku, nadace okamžitě násobí přímo na webu pianadoskol.cz.

!!! MÁME VYBRÁNO !!!

https://www.facebook.com/pianadoskol/videos/1710657182715367

VELICE DĚKUJEME NADACI A VŠEM DÁRCŮM ZA PŘÍSPĚVKY.

POMOHLI JSTE DOBRÉ VĚCI. NAŠI ŽÁCI SE UŽ NA NOVÝ NÁSTROJ VELICE TĚŠÍ.

plakát

 


Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

Projekty

Akční plánování ve vzdělávání MAP III
v území ORP Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023038

Realizace projektu 1. 8. 2022 - 31. 11. 2023

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřesnictvím OP VVV.

 

logo

 

 

 

Projekt Šablony 
 ZUŠ Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000358

Realizace projektu 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

obrázek