Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


AKTUÁLNÍ SITUACE K 8.5.2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od pondělí 10. května 2021 umožněna výuka nebo konzultace v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině.

Kolektivní výuka (Výtvarný obor, Hudební nauka, Sborový zpěv, Komorní zpěv, Komorní hra, Souborová hra, Hra v orchestru) vzhledem k obtížné organizaci pokračuje nadále distanční formou nebo konzultacemi podle domluvy s pedagogem.

Individuální výuka a individuální konzultace pokračují prezenční formou. 

Bližší informace zde. 


Termíny Přijímacích zkoušek na školní rok 2021/2022 

Přijímací zkoušky do ZUŠ v Mor.Budějovicích (bližší informace zde)

Hudební obor: 

čtvrtek 10. 6. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. 

pátek 11. 6. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. 

NOVĚ NABÍZÍME STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ:

  •  Hra na bicí nástroje
  •  Zuškáček - děti od 5 do 7 let rozvíjejí hravou formou hudební předpoklady pomocí rytmizace, zpěvu. Seznámí se i s hudebními nástroji, což jim (i jejich rodičům) pomůže při výběru následného studia.
Výtvarný obor: 

úterý 8. 6. 2021 od 14:00 do 15:00 hod.(1.skupina) a od 15:30 do 16:30 hod.(2.skupina)

 

Přijímací zkoušky do ZUŠ MB na pobočku v Jemnici (bližší informace zde)

Hudební obor:

pátek 4. 6. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. 

NOVĚ NABÍZÍME STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ:

  • Hra na housle (při zájmu min. 4 uchazečů)
  • Sólový zpěv 
  • Muzikantík - děti od 5 do 7 let rozvíjejí hravou formou hudební předpoklady pomocí rytmizace, zpěvu. Seznámí se i s hudebními nástroji, což jim (i jejich rodičům) pomůže při výběru následného studia.
Výtvarný obor: 

středa 9. 6. 2021 od 14.00 do 15.00 hod.(1.skupina) a od 15.30 do 16.30 hod.(2.skupina)


ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

Máme velkou radost z krásného úspěchu naší pedagožky Mgr. Anny Drobílkové, která po prvním kole v Hamburku postoupila do druhého kola Mezinárodní varhanní soutěže Mikaela Tariverdieva.

12. ročník soutěže probíhá v období duben až září 2021. Nejprve proběhlo výběrové kolo pro různé skupiny účastníků v Lawrenci v Kansasu (8. – 10. dubna), Hamburku (19. – 23. dubna), v Moskvě (29. - 31. srpna). Poté se vybraní soutěžící přesunou do Kaliningradu, aby se zúčastnili druhého a třetího kola (3. - 9. září). Předsedou poroty je Winfried Bönig.

Bližší informace o soutěži zde.

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE VÝTVARNÉHO OBORU

Od pondělí 26. dubna 2021 bude výuka výtvarného oboru probíhat formou individuálních konzultací prezenčně v ZUŠ. Bližší informace spolu s termíny byly zaslány rodičům e-mailem. Pokud Vám informační e-mail nedošel, zkontrolujte si prosím složku se spamy, případně kontaktujte vyučující.


 

 

Naši žáci si užívají radost z hudby i během distanční výuky. Někteří z nich se o výsledky své práce chtějí podělit i s vámi na našem on-line koncertě s názvem Koncertování.

Všechna videa jsou opět ke shlédnutí na našich webových stránkách v sekci Videa z distanční výuky. Výběr nejlepších bude prezentovat naši školu.

Součástí prezentace jsou gify žáků Výtvarného oboru.

Děkujeme.


 

A takhle vidí žáci našeho výtvarného oboru současný svět kolem nás.

 

 


!! STÁLE TRVÁ !!

plakát

 

 


HUDEBNÍ NAUKA

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč. Kiesewetter

3.ročník    pondělí 18.00 - 18.45

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč. Drobílková 

2.ročník    úterý 19.00 - 19.45

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč.Jánská 

  středa - Jemnice čtvrtek - Mor.Budějovice
1.ročník 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30
2.ročník 16.35 - 17.05 16.35 - 17.05
3.ročník 17.10 - 17.40 17.10 - 17.40
4.ročník 17.55 - 18.25 17.55 - 18.25
5.ročník 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00

- pro bližší informace sledujte odkaz - výuka v Jemnici zde, výuka v Mor.Budějovicích zde

 

SBOROVÝ ZPĚV

Rozvrh on-line výuky sboru Kapky p.uč. Čírtková 

 středa 14.30 - 15.15

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky sboru v Jemnici p.uč. Šedová

 čtvrtek 15.00 - 15.45 Sborový zpěv
 čtvrtek 15.50 - 16.35 Komorní zpěv

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Milí rodiče a žáci,

velice nás mrzí, že epidemická situace se natolik zhoršila, že jsme byli nuceni opět přejít na distanční výuku. Víme, že je tato forma náročná pro nás všechny, ale snažíme se o to, aby studium uměleckých předmětů bylo příjemné a inspirativní tak jako samo umění je. Distanční výukou nechceme žáky přetěžovat, ale povzbuzovat, aby si našli čas pro aktivní odpočinek od těžkostí současné doby.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde najdete všechny aktuální informace.

 


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázek

 

 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV