Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


UPOZORNĚNÍ - změny ve výuce

Z dúvodu probíhající rekonstrukce v budově školy jsme byli nuceni k těmto opatřením:

  • ve čtvrtek 1.6. výuka Hudební nauky p.uč. L.Jánské - náhradní program v Muzeu MB. Všichni sraz v 14.30 ve škole.
  • ve středu 7.6. odpadá výuka Výtvarného oboru p.uč. J.Beranovské
  • ve čtvrtek 8.6. odpadá výuka Hudební nauky p.uč. L.Jánské

Děkujeme za pochopení.

 


LOGO

 

Základní umělecká škola Moravské Budějovice se zapojila a byla vybrána z dalších 40 ZUŠek do projektu Piana do škol, kterou organizuje Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Princip celého projektu je takový, že naše škola musí získat polovinu ceny nástroje v rámci veřejné sbírky. V případě pianina Petrof je to 124 500 Kč. Každou korunu, kterou dárce věnuje na sbírku, nadace okamžitě násobí přímo na webu pianadoskol.cz.

Pomozte nám prosím svým finančním příspěvkem získat nový nástroj pro žáky naší školy. Vy vložíte jakoukoliv částku a nadace ji okamžitě zdvojnásobí.

Příspěvky můžete vkládat i do zapečetěné pokladničky v budově školy v Moravských Budějovicích u paní J.Valentové.

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili svým příspěvkem.
Společně už věnovali 90 353,21 . Přidejte se prosím i VY. 

Další informace zde

PODÍVEJTE SE, JAK TENTO PROJEKT ZAČAL


ZUŠ OPEN

Srdečně vás zveme na již 7.ročník celorepublikové akce ZUŠ OPEN.

Podrobné informace k akcím v Mor.Budějovicích a v Jemnici.

plakátplakát          video


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací talentové zkoušky na školní rok 2023/2024 se budou konat ve dnech 7. - 9. června 2023.

Podrobný rozpis a požadavky najdete pro Moravské Budějovice zde, pro Jemnici zde.

Vyplňte prosím on-line přihlášku a vyberte si termín a místo přijímací talentové zkoušky na tomto odkazu.

Pro velký zájem jsme přidali termíny pro hudební obor v Mor.Budějovicích.

plakátplakát


PODĚKOVÁNÍ OD ORGANIZACE CHARITA TŘEBÍČ

Dva benefiční koncerty pořádané Základní uměleckou školou Moravské Budějovice, které se minulý týden uskutečnily v Jemnici a v Moravských Budějovicích pro Oblastní charitu Třebíč a rodinu ze služby Raná péče Třebíč vynesly neuvěřitelnou částku = 24031Kč (12415 Kč přispěli diváci v Jemnici a 11616 Kč v Moravských Budějovicích) Mockrát děkujeme paní ředitelce, všem úžasným interpretům i pedagogům a lidem, kteří se podíleli na realizaci a samozřejmě divákům. Jsme velmi vděčni a věřte, že jste moc pomohli dobré věci.

plakát  plakát


UPOZORNĚNÍ

Informujeme Vás, že od pondělí 16. ledna 2023 do ukončení prací na rekonstrukci bazénu v ZŠ Havlíčkova, bude uzavřen pro veškerou dopravu i chodce vjezd ke hlavnímu vchodu budovy Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích (na silnici bude kontejner pro stavební suť).

Pro pěší bude jediný přístup k hlavnímu vchodu z uličky od fotbalového hřiště, silnici okolo bazénu ke vchodu nelze po dobu oprav z důvodu bezpečnosti používat. 

Děkujeme za pochopení.
ZUŠ Moravské Budějovice


Vážení rodiče,

rádi bychom vám touto cestou představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase v 2. pololetí školního roku 2022/2023, tedy i na úhradu nákladů v ZUŠ. Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. Bližší informace najdete na www.darujemekrouzky.cz


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 

Projekty

Akční plánování ve vzdělávání MAP III
v území ORP Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023038

Realizace projektu 1. 8. 2022 - 31. 11. 2023

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřesnictvím OP VVV.

 

logo

 

 

 

Projekt Šablony III
 ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000358

Realizace projektu 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu plus prostřesnictvím OP VVV.

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

LOGO