Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


Náš Vánoční koncert a prezentace výtvarného oboru 

 

!! UPOZORNĚNÍ !!

VE STŘEDU 26. LEDNA 2022 A VE ČTVRTEK 27. LEDNA 2022 ODPADÁ VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY VŠECH ROČNÍKŮ P.UČ. L.JÁNSKÉ.

Děkujeme za pochopení.


Informace týkající se provozu školy :
  • do školy má povolený vstup pouze zdravý žák !!!
  • POKUD MÁ ŽÁK NAŘÍZENOU KARANTÉNU DO BUDOVY ZUŠ NEVSTUPUJE !!! V případě, že zákonný zástupce bude mít zájem o distanční výuku po dobu karantény svého dítěte, domluví se s vyučujícím.
  • testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 se v ZUŠ dělat NEBUDE
  • žáci jsou povinni v budově školy mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou rouškou. Sundat si ji mohou pouze ve třídě.
  • po příchodu do budovy je nutné si vydezinfikovat ruce
  • prosíme vás, aby žáci přicházeli přesně na čas výuky a po jejím ukončení se v budově školy zdržovali po nezbytnou dobu
  • pro cizí osoby, včetně zákonných zástupců, je vstup do budovy školy umožněn jen ve vyjímečných případech, po předchozí dohodě se zaměstnancem školy a pouze s respirátorem.
Všechny akce školy ( Třídní besídka, Koncert, ...) se uskuteční za platných hygienických nařízení. Prosíme tedy o zodpovědný přístup, kdy každý divák musí mít splněnu jednu ze tří podmínek:
  • Platný výsledek negativního PCR testu
  • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19
  • Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19

 

Děkujeme všem za dodržování těchto pravidel. 

ZUŠ Moravské Budějovice

 


Vánoční koncert Josef Vágner a Kapky
 

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

od letošního školního roku má naše škola nový bankovní účet u Komerční banky.

Proveďte si prosím změnu ve svolení k inkasu ve vaší bance.

Nové číslo účtu ZUŠ: 123-4134870237/0100 

Výše úhrady úplaty za vzdělávání (výše limitu) zůstává stejná.

Děkujeme


VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu žáků výtvarného oboru. Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

VSTUP NA VÝSTAVU ZDE

V místnosti může být připojených současně až 24 lidí. 

Nápověda pro otevření.

výstava

(Pozor! Na starších počítačích s pomalým připojením může načítání trvat delší dobu.)


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 

Projekty

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

LOGO


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV