Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.

     


POZVÁNKA NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

plakátplakátplakát


INFORMACE

Vzhledem k tomu, že v budově naší školy v Moravských Budějovicích bude v měsíci červnu probíhat další etapa rekonstrukce - tentokrát se týká sociálního zařízení, bude závěr školního roku probíhat opět netradičně.

V posledním týdnu 24. - 28.6. je na naší škole Ředitelské volno ( týká se celé školy - i pobočky v Jemnici) BUDOVA BUDE UZAVŘENA!!

Vysvědčení se bude vydávat v týdnu 17. - 21.6. - žák si vysvědčení pouze vyzvedne - výuka již neprobíhá.

UPOZORNĚNÍ! Při vyzvednutí vysvědčení budou žáci v Moravských Budějovicích VRACET ČIP, bude jim vrácena záloha 100 Kč. Kdo neodevzdá čip nedostane vysvědčení!

Kolektivní předměty - soubory, sbory, hudební nauky, výtvarný obor - budou probíhat  podle pokynů jednotlivých učitelů. Někteří mají výlet, exkurzi, atd. Sledujte prosím Žákovské knížky, e-mailové schránky, webové stránky školy, ...

Děkujeme za pochopení


PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY na šk.rok 2024/2025

Přijímání přihlášek UKONČENO.

 


Krajské kolo soutěže ZUŠ - Výtvarný obor

V pátek 3. 5. 2024 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou krajské kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ, odkud jsme si přivezli dvě zlatá pásma s postupem do republikového kola za cyklus fotografií "Co se z nás vyklube" žáků ze třídy paní učitelky Smolejové a za malbu trafačky v centru města Moravské Budějovice, kterou realizovali žáci paní učitelky Schlosserové, kteří navíc za instalaci Pocta Christovi získali úžasné stříbrné pásmo, stejně jako malba Jany Feldbabelové. Ocenění byla pomyslnou třešničkou na dortu za úžasným dnem plným inspirace, kreativity a sdílení. Je radost vidět kolik v našem kraji vzniká úžasných věcí a projektů a je nám obrovskou ctí, že patříme k oceněným. Celostátní kolo se uskuteční 21. - 29. 9. 2024 v ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci.


Stipendijní program Akademie MenART

Žákyně výtvarného oboru Jana Feldbabelová byla vybrána jako stipendistka programu MenART 2024/2025, který nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi. Jana se svojí pedagožkou Janou Schlosserovou bude pracovat ve skupině, jejíž mentorem bude architekt Petr Janda.


Ústřední kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír

Soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír dospěla do svého finále. V celostátním kole soutěže reprezentovalo kraj Vysočina 14 soutěžících, a to ze ZUŠ Jihlava, ZUŠ Havlíčkův Brod a ZUŠ Moravské Budějovice. V 9. věkové kategorii získala Čestné uznání I. stupně Helena Šťávová ze třídy p.uč. Evy Zavadilové. Oběma gratulujeme ke krásné reprezentaci naší školy i našeho města.


Krajské kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír

Ve dnech 25. - 26.3.2024 v koncertním sále ZUŠ Jihlava proběhlo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. V konkurenci 61 mladých klavíristek a klavíristů kraje Vysočina si dva zástupci naší školy odvezli dvě 1. ceny.

Jindřich Mucha získal 1.cenu v I. kategorii a Zvláštní cenu za mimořádnou interpretaci skladby - K. Slavický: Zlý sen

Helena Šťávová získala 1.cenu v IX. kategorii, Zvláštní cenu za mimořádnou interpretaci skladby - J. Zimmer: Tatry a postup do celostátního kola.

Žákům i jejich pedagům gratulujeme a do celostátního kola, které se bude konat v ZUŠ Tausigova v Praze 25. - 28.4.2024, přejeme hodně štěstí. 

Výsledková listina zde.


Okresní kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír

V úterý 27. 2. 2024 se konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. V koncertním sále ZUŠ Třebíč zahrálo 43 žákyň a žáků ze záklaních uměleckých škol z Hrotovic, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Třebíče.

Naši žáci získali tato ocenění.

Jindřich Mucha ( pedagog I. Smolová ) - 1. cena

Lucie Uvízlová ( pedagog H. Ukašíková ) - 1. cena

Dagmar Holíková ( pedagog I. Smolová ) - 1. cena

Helena Šťávová ( pedagog E. Zavadilová ) - 1. cena

klavírní duo Helena a Markéta Šťávovy ( pedagog E. Zavadilová ) - 1. cena 

Kamila Stehlíková ( pedagog H. Ukašíková ) - 2. cena

Šimon Pírek ( pedagog J. Kiesewetter ) - 2. cena

Anna Čechová ( pedagog E. Zavadilová ) - 2. cena

Eliška Křížová ( pedagog E. Zavadilová ) - 2. cena

Do krajského kola, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 25. - 26. 3. 2024, postoupili Jindřich Mucha a Helena Šťávová, a klavírní duo Helena a Markéta Šťávovy.

 

Všem soutěžícím gratulujeme, a postupujícím přejeme hodně štěstí do dalšího kola. Pedagogům děkujeme za přípravu a rodičům za podporu žáků.

Výsledková listina zde.


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
z důvodu zabezpečení školy a ochrany Vašich dětí budeme od 1.2.2024 používat pro vstup do budovy ZUŠ v Moravských Budějovicích systém čipů.

Bližší informace jsme rodičům zaslali e-mailem.

Ostatním bude vstup do budovy umožněn pouze po zazvonění na zvonek vedle dveří.

 


 

Školní kolo Soutěže ZUŠ Hra na klavír

Výsledková listina školního kola, které se konalo 24.1.2024, najdete na tomto odkazu.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 27.2.2024 v ZUŠ Třebíč.


Vážení rodiče,

i v druhém pololetí se můžete zapojit do projektu „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase ve školním roce 2023/2024, tedy i na úhradu nákladů v ZUŠ. Organizátorem projektu je rodinná nadace Karla Komárka (KKFF), Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna a další partneři. Záštitu nad tímto projektem  převzala první dáma Eva Pavlová. Manželka prezidenta ČR Petra Pavla je vděčná za to, že může být součástí této úžasné kolektivní snahy.  Bližší informace najdete na www.darujemekrouzky.cz


GRATULUJEME!

Na konci září se konala v litevském Vilniusu mezinárodní soutěž IX. International M. K. Čiurlionis Piano and Organ Competion, které se zúčastnil náš pedagog Jan Kopřiva. V konkurenci předních světových varhaníků byl nejlepší - získal skvělé 1. místo!

Více informací zde.


NOVÉ PIANINO PETROF

Díky nadaci Karel Komárek Family Foundation, jejímu projektu Piana do škol a všem štědrým dárcům má naše škola nové pianino od firmy Petrof.

DĚKUJEME.

Podrobné informace zde.


ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY:

Výtvarný obor 

Hudební nauka 

Komorní hry, soubory, sbory, orchestr 

 


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2023/2024 dochází ke zvýšení Úplaty za vzdělávání. 

Nezapomeňte si prosím navýšit limit u Vaší banky.

Děkujeme.

Podrobné informace naleznete v dokumentech školy.


Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

Projekty

Projekt Šablony 
 ZUŠ Moravské Budějovice

 

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000358

Realizace projektu 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

obrázek