Obsah

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

Zaměstnanci, kontakty na vyučující

 

Ředitelka
Mgr. et Bc. Ivana Šotkovská 
mobil: 724 546 464 

 

Zástupci ředitelky
Bc. Ludmila Čírtková, dipl.um.
řídící pracovník - zástupce ředitelky
mobil: 605 469 493
 
 
 
Hudební obor
Radko Čermák
 • hra na žesťové nástroje (trubku, lesní roh, trombon, baskřídlovku, tubu)
 • hra na kytaru
 • žesťový soubor
mobil: 734 502 270 
 

 

Bc. Ludmila Čírtková, dipl.um.
 • sólový zpěv
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
mobil: 605 469 493
 

 

Pavla Ditrichová, DiS. et DiS.
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na kytaru
mobil: 605 710 603 
 
 
 
Bc. Markéta Doležalová
 • hra na varhany 
 • hra na klavír
mobil: 720 535 876
 
 
Mgr. Ljuba Jánská
 • hudební nauka
 • hudebně-estetický seminář
 • hra na klavír
mobil: 702 081 526
 
 
Mgr. Karel Plocek
 • hra na housle
 • hra na violu
mobil: 737 558 790
 
 
Milena Puchnarová
 • hra na akordeon
 • hra na klavír
mobil: 606 192 487
 
 
Václav Sobotka, DiS.
 • hra na klarinet, saxofon, fagot
 • hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
 • orchestr (J)Elita band 
 • komorní hra - příprava ke hře v orchestru - soubor Jelítka
mobil: 732 543 172
 
 
Milan Šebesta
 • hra na housle
 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • komorní hra

mobil: 602 831 453

 
 
Mgr. Ivana Šotkovská
 • hra na akordeon 
 • hra na elektronické klávesové nástroje 
 • komorní hra

mobil: 724 546 464

 
 
Mgr. et Mgr. et MgA. Dana Tesařová
 • hra na klavír
 • hra na varhany
 • hra na elektronické klávesové nástroje 
 • pěvecký sbor Kapky

mobil: 731 089 636

 
 
Leoš Vala, DiS.
 • sólový zpěv
 • hra na klavír
 • Komorní sbor

mobil: 603 777 299

 
 
Mgr.art Eva Zavadilová
 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • komorní hra 
 • klavírní korepetice

mobil: 702 308 850

 
 
Výtvarný obor

MgA. Jana Schlosserová

mobil: 723 386 418

 
 
Správní zaměstnanci

Ilona Bočková 

účetní a pověřenec pro ochranu osobních údajů

mobil: 602 195 709

 

 

Jaroslava Valentová 

vrátná

mobil: 702 181 632
 

 

Hana Braunová 

uklízečka

 

Rostislav Hanák 

školník