Navigace

Obsah

 

Výtvarný obor v Moravských Budějovicích

Výstava pod šírým nebem

Umístěný "výstavních ploch" :

Mapka k Výstavě pod širým nebem

 

Výstava pod širým nebem

Od pondělí 4. ledna 2021 platí pro vzdělávání na základních uměleckých školách opatření pro 5. stupeň PES. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky přechází na distanční formu.

Výuka bude probíhat on-line formou přes MS Teams. Časy výuky jsou vzhledem k odlišným podmínkám nastaveny takto:

1. skupina: úterý   15:00 - 16:00 hod.

2. skupina: úterý   16:30 - 18.00 hod.

3. skupina: středa  16:30 - 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin

 

Výuka výtvarného oboru probíhá v učebně č. 5.

Rozvrh hodin pro jednotlivé skupiny výtvarného oboru pro školní rok 2020/2021:

 

  • 1. skupina: úterý   13.15 - 15.40 hod.

 

  • 2. skupina: úterý   15.45 - 18.10 hod.

 

  • 3. skupina: středa  15.45 - 18.10 hod. 

 

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

 

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výtvarný obor vyučuje MgA. Jana Schlosserová, výuka probíhá kolektivní formou.