Navigace

Obsah

Výtvarný obor v Moravských Budějovicích

 

 

Od pondělí 4. ledna 2021 platí pro vzdělávání na základních uměleckých školách opatření pro 5. stupeň PES. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky přechází na distanční formu.

Výuka bude probíhat on-line formou přes MS Teams. Časy výuky jsou vzhledem k odlišným podmínkám nastaveny takto:

1. skupina: úterý   15:00 - 16:00 hod.

2. skupina: úterý   16:30 - 18.00 hod.

3. skupina: středa  16:30 - 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin

 

Výuka výtvarného oboru probíhá v učebně č. 5.

Rozvrh hodin pro jednotlivé skupiny výtvarného oboru pro školní rok 2020/2021:

 

  • 1. skupina: úterý   13.15 - 15.40 hod.

 

  • 2. skupina: úterý   15.45 - 18.10 hod.

 

  • 3. skupina: středa  15.45 - 18.10 hod. 

 

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

 

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Výtvarná
tvorba a kultura. Výtvarný obor vyučuje MgA. Jana Schlosserová, výuka probíhá kolektivní formou.