Navigace

Obsah

Výtvarný obor v Moravských Budějovicích

Úkoly:

Úkoly budou zadávány jednou do týdne. Konkrétní upřesňující zadání bude posíláno rodičům na e-mail. Doba na splnění úkolu bude rovněž jeden týden tzn. od zadání do zadání. Originály prací si prosím schovávejte.

Úkol č. 3: STAŇTE SE OBRAZEM

 

Úkol č.2: FROTÁŽ

2. úkol - Frotáž

 

Úkol č.1: AUTOPORTRÉT

I přes vzniklou situaci se můžeme díky umění vidět a hlavně být ve spojení!

1 úkol žáků výtvarného oboru v rámci distančního studia

 

 

Novinky:

 

Instagram Výtvarného oboru:

https://www.instagram.com/vo_mb/

Facebook:

https://www.facebook.com/vytvarnyoborzusmb/

 

Nová animace nejmladších žáků

 

 


 

Rozvrh hodin

 

Výuka výtvarného oboru probíhá v učebně č. 5.

Rozvrh hodin pro jednotlivé skupiny výtvarného oboru pro školní rok 2019/2020:

 

  • 1. skupina: úterý   13.15 - 15.40 hod.

 

  • 2. skupina: úterý   15.45 - 18.10 hod.

 

  • 3. skupina: pátek   15.45 - 18.10 hod. 

 

 

Náplň výuky výtvarného oboru:

 

Výtvarný obor na ZUŠ je určen pro žáky od 5 let až po středoškoláky. Žáci budou mít možnost seznámit se nejen s technikami, které již znají z klasické školní výtvarné výchovy (kresba, malba, grafika), ale osvojí si i jiné možnosti vyjádření. Známé techniky se naučí vnímat v jiném světle, do vyučování se promítnou i novodobé přístupy současného výtvarného umění.

Součástí výuky se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou žáci zabývat.

Nadaným žákům, kteří budou chtít pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole výtvarného zaměření, budou umožněny zvláštní konzultace, a pomoc a příprava na talentové zkoušky.

Důraz bude kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem výtvarného oboru totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo může být, a získat k němu pozitivní vztah v budoucím životě.

V rámci výtvarného oboru jsou vyučovány předměty Plošná, Prostorová a Multimediální tvorba. Výtvarný obor vyučuje MgA. Jana Schlosserová, výuka probíhá kolektivní formou.

 

 

   

Fotogalerie

#

Frotáž 3. 4. 2020

#

Autoportéty 3. 4. 2020

#

Únor u stojanů 17. 2. 2020

#

Keramika 20. 9. 2019

#

Keramická pec 20. 6. 2019

#

Absolventská práce 20. 6. 2019

#

ZUŠ OPEN 2019 20. 6. 2019