Navigace

Obsah

(J)Elita Band

 

 

  • výuka probíhá každý pátek 17.10 - 18.45

 

 

Benefiční koncert Děti dětem - 16. ročníkBenefiční koncert Děti dětem - 16. ročník 


Děti dětem 16Děti dětem 16

      Při ZUŠ v Moravských Budějovicích postupně vznikala a zanikala spousta souborů různých žánrů a seskupení, vytvořených dle momentálních potřeb a možností. Orchestr (J)Elita Band vznikl v roce 2011 za účelem rozšíření dechového oddělení. V původním obsazení byly 2 saxofony, 1 trombon, 3 trumpety, basová kytara, akustická kytara, klávesy a elektrický bubeník. K oživení orchestru od počátku napomáhalo pěvecké oddělení. I tak malé seskupení pomohlo motivovat další zájemce o hru na hudební nástroje (především dechové) a (J)Elita Band se tak rozšířil na 5 saxofonů, 4 trombony, 4 trubky, basovou kytaru, klávesy, bicí a vokál.

    V souboru je místo nejen pro současné žáky ZUŠ, ale také pro bývalé absolventy, kteří si stále udržují vztah k hudbě a pomáhají posílit seskupení.

   V repertoáru orchestru jsou světově známé standardní skladby z oblasti jazzu, swingu i populární hudby. Na výběru skladeb se podílí i někteří členové. To vytváří nejen pohodu, ale také rozšiřuje vlastní hudební rozhled všech členů z jiného pohledu. Souborová hra totiž rozvíjí muzikantskou osobnost, ale pomůže žákům vytvořit si i vztah k hudbě.

  V současné době (J)Elita Band vystupuje na mnoha kulturních akcích města Moravské Budějovice, ale i v okolí, např. pravidelně na Jemnickém Barchanu nebo i jako zpestření programu festivalu sborů s názvem „Jevišovický hlas“. Dále se orchestr chystá podpořit akci „Děti dětem“ v Třebíči.

  Významnou každoroční akcí je prázdninové soustředění konané již několik let. Nejprve se konalo na faře v Jaroměřicích nad Rokytnou a v posledních třech letech na Bítově. Jsou zde výborné podmínky pro zkoušení, ale také pro rekreaci. Soustředění velmi pomůže při nácviku nových skladeb, jeho největší přínos je však v utužení kolektivu, lépe se vzájemně poznává.

     V jakémkoli seskupení si musejí hráči mezi sebou rozumět, což je naprosto zásadní. Orchestr má vychovávat mladé hudebníky, kteří se časem uplatní jak v amatérských, tak v profesionálních kapelách. V budoucnu je třeba se snažit ukázat dalším mladým zájemcům, že hrát na dechové nástroje může být velmi zajímavé a není to nic nedostupného a nemožného. Jedině takto může orchestr dále reprezentovat nejen ZUŠ, ale i město Moravské Budějovice a okolí prostřednictvím tělesa, které zde svým obsazením a repertoárem již dlouhou dobu chybělo.

     Vedení školy plně tento soubor podporuje. Před několika lety se pořídil baryton a alt saxofon, v minulém školním roce trombon a v plánu jsou ještě další nástroje. Nakupují se notové materiály nezbytné k nastudování nových skladeb.

     Od letošního školního roku se mohou noví žáci připravovat pro hru v dnes již velkém Bigbandu v dalším souboru „Jelítka“. (J)Elita Band i Jelítka od svého vzniku až po současnost vede pan učitel Václav Sobotka, DiS.