Navigace

Obsah

Přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021

 

Hudební obor: 

čtvrtek 11. 6. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. 

pátek 12. 6. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. 

 

Výtvarný obor: 

úterý 9. 6. 2020 od 14:00 do 15:00 hod.(1.skupina) a od 15:30 do 16:30 hod.(2.skupina)

obrázek

Další informace: 

-  účast na talentové zkoušce je možná pouze po telefonickém zarezervování konkrétního času nebo skupiny u paní Jaroslavy Valentové (mob. 702 181 632) 

- spolu s uchazečem se dostaví pouze jeden zákonný zástupce

- zájemci si připraví libovolnou píseň, kterou při zkoušce zazpívají. Vedle toho bude cílem přijímacích zkoušek prověřit základní rytmické a hudební předpoklady 

- výsledky přijímacích zkoušek obdržíte doporučeným dopisem nejpozději do 30. června 2020

- vzhledem k velkému zájmu uchazečů o studium v hudebním i výtvarném oboru již škola nebude přijímat dodatečné žádosti o studium!!! 
- případné další dotazy a informace je možné získat osobně či telefonicky: 702 181 632

 

HUDEBNÍ OBOR:

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ - HRA NA:

 • klavír
 • varhany
 • keyboard (elektronické klávesové nástroje)
 • akordeon
 • zobcovou flétnu (sopránovou, altovou, tenorovou, basovou)
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • fagot
 • saxofon
 • trubku
 • lesní roh
 • trombon
 • baskřídlovku
 • tubu
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • housle
 • violu
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv (sbor Kapky)

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Umožňuje žákům se umělecky vyjádřit prostřednictvím výtvarných technik a vzájemně komunikovat soustavným vzděláváním, aktivní poučenou vlastní tvorbou, osvojením si základních teoretických znalostí a poznáváním výtvarné kultury.

Dále viz rubrika "Výtvarný obor".

 

Všeobecné informace

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

– výsledky talentové zkoušky obdržíte doporučeným dopisem  nejpozději do 30. června 2020.

– přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku (HN, komorní hra atd.)

– vyučování probíhá dle ŠVP v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

– jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv

– o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku

– studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou nebo formou veřejného vystoupení