Navigace

Obsah

Akademie umění a kultury v Moravských Budějovicích

 

 

 

Základní umělecká škola Moravské Budějovice a Město Moravské Budějovice otevírá 1. ročník projektu Akademie umění a kultury v Moravských Budějovicích – vzdělávání III. věku.

Akademie umění a kultury v Moravských Budějovicích – vzdělávání III. věku, poskytne seniorům odborné neakreditované studium ve vybraných uměleckých oborech (hudební a výtvarný). Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické – tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak potřeby sociální – navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů.

Úkolem Akademie v Moravských Budějovicích je tak motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění. V Moravských Budějovicích tak vznikne komplexně pojatá veřejná instituce, kde dojde k provázání studia žáků mladé generace a studia občanů seniorského věku.

Vznik Akademie v Moravských Budějovicích v prostorách již existující umělecké školy (ZUŠ Moravské Budějovice) přispěje nejen k posílení většího začlenění seniorů do společenského a komunitního dění ve městě, ale podpoří i osobnostní a profesní růst jednotlivých pedagogů ZUŠ, kteří se budou na vzdělávání podílet jako odborní lektoři. Žáci a rodiče, kteří školu navštěvují, pak budou moci získat zkušenost, že setkávání se seniory v běžném denním životě je přirozenou a nedílnou součástí jejich života. V ZUŠ Moravské Budějovice tak vznikne skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace.

Akademie v Moravských Budějovicích se primárně zaměřuje na občany předdůchodového a důchodového věku, kteří mají zájem se aktivně věnovat hudbě nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni pod vedením profesionálních lektorů. Přestože jedním z kritérií je věk 60+, je akademie otevřena i držitelům průkazů ZTP od věku 55. Zájemce o studium se nemusí prokazovat jako důchodce, je nastavena pouze věková hranice.

Vzdělávání v uměleckých oborech je personálně zabezpečeno kvalifikovanými a plně aprobovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ Moravské Budějovice. Probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových hodin, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem, ani zkouškou (studenti Akademie nejsou pokládáni za studenty podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). Nejde tedy o navazující plánované pevně stanovené učební plány. Jde o studium s cílem, který si sami senioři zvolí podle svých psychických i fyzických schopností. Senior si společně s lektorem stanový svůj vysněný cíl, ke kterému budou oba směřovat a nadále rozvíjet. Studium se bude po celou dobu odvíjet od možností a pokroků seniora.

Student, který absolvuje všech šest semestrů, se stane absolventem Akademie umění a kultury v Moravských Budějovicích a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci za účasti zástupců Města Moravské Budějovice, patronů projektu a dalších hostů. Osvědčení není vydáno na základě akreditace, ale pouze jako motivační prvek studia a symbol tříleté práce na sebezdokonalení se našich studentů. Je to chápáno jako završení studia. Po ukončení každého ročníku, tedy obou semestrů obdrží senior slavnostně vysvědčení o absolvování ročníku. V posledním, třetím roce, tedy senior získává „osvědčení“ na slavnostní „promoci“. Projekt počítá i s odchodem studentů z jakéhokoliv důvodu. Na uvolněné místo bude přijat student další do kapacity, s tím, že projekt je nastaven v počátku jako tříletý, a proto mu není garantována možnost studia po celé při roky, pouze v případě prodloužení projektu. Na tuto skutečnost budou studenti nastoupivší v průběhu projektu upozorněni.

 

Studium trvá 6 semestrů (3 roky) – datum zahájení říjen 2023, datum ukončení květen 2026.

Nabídka vzdělávání:

HUDEBNÍ OBOR – hra na klavír, akordeon, dechové a žesťové nástroje, sólový zpěv. Výuka bude probíhat individuálně (kapacita max. 10 studentů).

VÝTVARNÝ OBOR – kresba, malba. Výuka bude probíhat skupinově (kapacita max. 10 studentů).

Studium bude probíhat v budově Základní umělecké školy Moravské Budějovice v dopoledních hodinách.

Příspěvek studentů byl stanoven na 350 Kč za jeden semestr pro občany Moravských Budějovic, Jackova, Lažínek, Vesce a Vranína. Pro občany z ostatních obcí je příspěvek na studium 700 Kč za jeden semestr (4 měsíce).

Přihlášku si můžete stáhnout zde, nebo vytištěné vyzvednout v Základní umělecké škole MB. Vyplněné lze vhodit do poštovní schránky ZUŠ nebo zaslat poštou na adresu ZUŠ Mor.Budějovice, Havlíčkova 933, Moravské Budějovice 676 02.

Přijímání přihlášek pro letošní akademický rok je již ukončeno. Možné pouze přijetí jako náhrada za případně odcházejícího studenta.

Další informace na tel.čísle 724 546 464.