Obsah

 Hudebníček

 

V úterý 4. června 2024 v 15.30 se v koncertním sále ZUŠ MB v Jemnici koná Závěrečný koncertík Hudebníčku.

Toto vystoupení bude i posledním dnem výuky Hudebníčku.

Po vystoupení dětí proběhne valná hromada členů spolku Art s volbou členů výboru spolku.

Všichni jste srdečně zváni.

 

 

Hodiny budou probíhat v tomto školním roce 2023/2024 vždy v úterý 15:40 - 16:25 v sálku ZUŠ Jemnice.

                   Hudebníček                                           

      Tento předmět, který otevírá svět hudby těm nejmenším, je součástí výuky naší školy již několikátým rokem. Slova skladatele a pedagoga Zoltána Kodályho skvěle vystihují ideu raného učení:

      „Dejme dětem vnímavým vůči hudbě do ruky onen malý klíč, pomocí něhož mohou vstoupit do zázračné zahrady hudby a tím zmnohonásobit smysl celého svého života.“

      Každý týden rozezvučí naši školu štěbetání těch nejmenších, kteří se těší na další hodinu Hudebníčku. V jeho čase se děti intenzivně setkávají s hudbou. V různých hrách získá dítě nezbytné dovednosti a hudební schopnosti, rozvíjí se jeho hudební sluch, intonace. Rytmická improvizace, zpěv, hudební hry přispívají k odhalení tvořivé individuality dítěte a dávají mu možnost sebevyjádření. 

      Raný začátek učení má řadu významných předností. Děti vše s nadšením přijímají. Věkové období od 2-5 let je nejvhodnější pro působení hudby. K tomuto závěru došla celá řada vědců a dětských neurologů, kteří se věnují zkoumání vývoje mozku. Práce s hudbou může úžasně ovlivnit mravní a duševní vývoj dítěte. Ale dost odborných vět.

     Hodiny Hudebníčku jsou vždy veselé a vyžadují od učitele velkou dávku emocionální pružnosti a intuice. Občas je i improvizací, což nevylučuje přípravu a promýšlení každé hodiny. Naše společné pronikání do hudby je dynamické a vřelé. Malí muzikanti nasávají prostředí hudební školy. Na besídkách, kde společně vystupují pro své rodiče a prarodiče, se také setkávají se žáky, kteří jim krátkými vystoupeními přestavují hudební nástroje, na které se u nás učí hrát. A ti malí se pak stávají, když přijde čas, našimi novými žáčky.

     Působení hudby je neomezené a plné tajemnosti. Hudba mění člověka, dělá jeho i život i jeho samého krásným. Navíc rané sblížení s hudbou, veselé a tvůrčí učení, zvláště pak samotné učení hře na hudební nástroj vede dítě k práci jako dušení potřebě. Pro učitele je velké štěstí vést děti k zamilovanosti do hudby.

Tak přijďte mezi nás - vyučující Hana Ukašíková