Navigace

Obsah

HUDEBNÍ NAUKA        

1. ročník

(M.Vozar: HN sešit pro 1. ročník )         

1. pololetí    str. 1 - 33, 2. pololetí celý

 • notová osnova, (počet linek a mezer), psaní houslového klíče G
 • noty c1 - c3, správné psaní nožiček podle výšky noty
 • noty celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová
 • pomlky celá, půlová, čtvrťová, osminová
 • hudební abeceda (vyjmenovat nahoru i zpět)
 • rozdíl staccato a legato
 • repetice
 • půltón, celý tón (vyhledat na klaviatuře)
 • stupnice C dur a trojzvuk
 • tempa: andante, moderato, allegro
 • 2/4, 3/4, 4/4 takt
 • rytmická cvičení                                          

2. pololetí

 • noty c1 - c3, správné psaní
 • rozpoznání basového klíče, nota f, nota c1
 • psaní basového klíče F
 • noty celá, půlová, čtvrťová, čtvrťová s tečkou, osminová, šestnáctinová
 • pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová
 • orientace ve 2/4, 3/4, 4/4,  (3/8, 6/8) taktu
 • hudební abeceda (nahoru i dolů)
 • stupnice C dur, G dur, D dur, F dur,  (A dur, E dur) a trojzvuk
 • posuvky (křížek, béčko, odrážka)
 • dynamika
 • koruna, 1. a 2. volta
 • ritardando a accelerando
 • rytmická cvičení
2.ročník  

(M. Vozar: HN sešit pro 2. ročník)           

1. pololetí     str. 1 - 29, 2. pololetí celý

 • noty v houslové, klíči g - c3, v basovém g - d1
 • délky not - celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová, šestnáctinová
 • křížek, béčko, odrážka
 • pořadí křížků, béček v předznamenání
 • stupnice C, G, D, A dur
 • půltón a celý tón, půltóny v durové stupnici
 • repetice, 1. a 2. volta
 • 2/4,  3/4, 4/4  takt
 • dynamická znaménka
 • rozdělení lidských hlasů: soprán, alt, tenor, bas
 • hudební nástroje žesťové
 • rytmická cvičení

2. pololetí    

 • noty v houslovém klíči g - c3, v basovém C - d1, včetně posuvek
 • délky not a pomlk, tečka za notou
 • 2/4, 3/4, 4/4 a 3/8 takt
 • pořadí křížků a béček v předznamenání
 • stupnice F dur, B dur, Es dur, As dur,  včetně půltónů
 • základní intervaly
 • sluchové rozpoznání dur a moll (veselá a smutná melodie)
 • tempa: adagio, moderato, allegro, ritardando
 • rytmická cvičení
 • hudební nástroje: bicí, dechové dřevěné, dechové žesťové, smyčcové nástroje  
3. ročník

(M. Vozar: HN  sešit pro 3. roč.)

1. pololetí     str. 1 - 31, 2. pololetí celý 

 • noty v houslovém klíči:  e - c3, v basovém:  f – d1, včetně posuvek
 • nota čtvrťová s tečkou, předtaktí, ligatura
 • stupnice dur i moll do 4 křížků
 • vyjmenovat a zapsat pořadí křížků a béček v předznamenání
 • půltóny ve stupnici dur
 • tonika, subdominanta, dominanta  -  hlavní stupně ve stupnici
 • mollová stupnice,  aiolská, harmonická a melodická
 • základní intervaly - názvy a poznávání, sluchová analýza                   
 • intervaly malé
 • dynamika, italské názvosloví
 • dechové nástroje, bicí nástroje, smyčcové nástroje
 • B. Smetana,  A. Dvořák  (život a dílo, poslech skladeb)

2. pololetí

 • noty v houslovém klíči: e - c3, v basovém klíči:  F - e1, včetně posuvek
 • stupnice dur i moll do 4 křížků a béček                            
 • T5 obraty, základní stupně, T, S, D
 • půltóny u durových, mollových stupnic
 • tónický kvintakord a jeho obraty T6, T 4/6
 • stejnojmenné a paralelní stupnice
 • čisté, velké, malé, zvětšené intervaly
 • T5 a jejich obraty
 • značky v notách: staccato, důraz, legato, ligatura, koruna, 8va...
 • triola, 3/8, 6/8 takt, nota čtvrťová s tečkou
 • tempo: adagio, moderato, allegro, ritardando, accelerando
 • označení přednesu: cantabile, dolce, espressivo, meno...)
 • L. Janáček, B. Martinů
4. ročník

(M. Vozar: HN sešit pro 4. ročník)

1.pololetí     str. 1 - 37, 2. pololetí celý

 • noty v houslovém klíči: c - g3 včetně dvojkřížků a dvojbéček
 • noty v basovém klíči : C - g1
 • durové a mollové stupnice do 7 křížků a béček
 • mollová stupnice aiolská, harmonická, melodická
 • T5 a obraty  T6 T4/6
 • názvy oktáv
 • intervaly čisté a velké, malé, zvětšené
 • enharmonická záměna
 • tempová označení - viz str. 13
 • formy: lidová a umělá píseň
 • komorní soubory ( názvy, obsazení, známé české i světové soubory)
 • orchestr, dirigent, nástroje symfonického orchestru
 • české i světové symfonické orchestry
 • Národní divadlo, Rudolfinum, Česká filharmonie, festivaly
 • Pražské jaro, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Janáčkovo Brno
 • hudební nástroje:  strunné, cembalo, klavír, varhany
 • baroko : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach

2. pololetí

 • noty v houslovém klíči: c - g3 včetně dvojkřížků a dvojbéček
 • noty basovém klíči : C - g1
 • dvoupůlový takt (alla breve), 3/8 , 6/8 takt
 • durové a mollové stupnice do 7 křížků a béček, zápis včetně T5 a obratů, včetně půltónů
 • stupnice stejnojmenné a paralelní - T5 a obraty v dur i moll
 • hlavní kvintakordy (tonický, subdominantní a dominantní T5)
 • transpozice  úryvku lidové písně
 • intervaly čisté, velké, malé, zvětšené, zmenšené                                                        
 • enharmonická záměna, enharmonicky záměnné stupnice
 • melodické ozdoby ( příraz, skupinka, nátryl, trylek, obal)
 • různá označení akcentu
 • označení přednesu: animato, cantabile, comodo, dolce, espressivo, leggiero, marcato
 • bicí nástroje  
 • strunné nástroje drnkací - kytara, harfa
 • pěvecké sbory a zpěvní hlasy 
 • dominantní septakord
 • J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven (život, dílo, poslech)
 • B. Britten, M. Ravel
5. ročník

( M. Vozar: HN sešit pro 5. ročník)

1. pololetí      str. 1 - 35, 2. pololetí celý

 • procvičování probraných not
 • názvy oktáv
 • předznamenání všech durových a mollových stupnic
 • mollová aiolská, harmonická, melodická
 • T5, T6,  T 4/6
 • veškeré intervaly 
 • označení temp
 • označení přednesu, komorní hudba a soubory
 • tetrachord
 • stupnice stejnojmenná a paralelní
 • polyfonie a homofonie
 • hudební formy: motiv, téma, malá a velká písňová forma, rondo
 • hudební dějiny: pravěk, starověk, středověk, renesance, baroko

2. pololetí     

 • noty obou klíčů, veškeré délky not a pomlk
 • enharmonická záměna - enharmonicky záměnné stupnice
 • předznamenání všech durových a mollových stupnic
 • T5, T6, T4/6 tónický, subdominantní a dominantní kvintakord, kvintakord zvětšený, zmenšený
 • dominantní septakord a jeho obraty
 • intervaly 
 • označení přednesu  - (str. 36, 37, 44)
 • významní dirigenti a orchestry (jména českých a světových dirigentů, Česká filharmonie,  šéfdirigent)
 • opera
 • drobné instrumentální formy  (str. 44)
 • tance cizích národů ( str. 60)
 • hudební dějiny: klasicismus, romantismus, impresionismus, hudba 20. století, hudba 21. století, představitelé, hlavní díla, poslech
 • lidové hudební nástroje
 • rytmická cvičení

Doporučená studijní literatura:

Základ:   
Vozar Martin: Hudební nauka pro ZUŠ (příslušný ročník)
Dolinský Antonín: Hudební nauka I, II

Doplněk: 
Zenkl Luděk: ABC hudební nauky
Cmíral Antonín: Základní pojmy hudební
Pražák Přemysl: Malá preludia I., II.
Posadovská Dagmar: Podobizny nad klavírem