Obsah

Hudební obor

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ - HRA NA:
 • klavír
 • keyboard (elektronické klávesové nástroje)
 • akordeon
 • zobcovou flétnu (sopránovou, altovou, tenorovou, basovou)
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • lesní roh
 • trombon
 • baskřídlovku
 • tubu
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv 
Vzdělávací obsah hudebního oboru

 

A) Individuální výuka

 

Vyučuje se:

 • individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků hře na zobcovou flétnu, hře na elektronické klávesové nástroje, hře na kytaru a v sólovém zpěvu
 • hře na ostatní nástroje formou individuálního studia
 • při přechodu do jiného studijního zaměření, musí žák nastoupit znovu do 1. ročníku, případně absolvovat rozdílovou zkoušku
 • pokud žák začíná studium druhým stupněm, může absolvovat přípravný ročník

 

 

B) Kolektivní výuka

 

Vyučují se předměty:

 • komorní hra, čtyřruční hra, souborová hra, hra v orchestru, doprovod, sborový zpěv, komorní zpěv
 • předměty, které jsou vyučovány kolektivně a vznikly na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby (hudební nauka a hudebně-estetické semináře) se realizují ve skupině maximálně dvaceti žáků
 • velikost a obsazení hudebních formací, na jejichž činnosti se žáci podílejí v rámci vzdělávání v oblasti hudební interpretace a tvorba, se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy;
 • v této oblasti je možné organizovat výuku společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
 • s výjimkou individuální výuky si škola může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu
 • velikost a obsazení pěveckých sborů se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy u sborového zpěvu je možné výuku organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
 • pokud žák z vážných důvodů nemůže navštěvovat předmět souborová hra, je ředitelem školy zařazen do výuky sborový zpěv, popřípadě komorní zpěv
 • taneční a výtvarný obor se vyučují formou kolektivní výuky