Navigace

Obsah

Přijímací zkoušky na školní rok 2024/2025

 
Hudební obor:

pondělí 13.5. 2024 od 13:00 do 17:00 hod. 

 

Výtvarný obor: 

čtvrtek 16. 5. 2024 od 14.00 do 15.00 hod.(1.skupina) a od 15.30 do 16.30 hod.(2.skupina) 

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK UKONČENO.

HUDEBNÍ OBOR:

NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ: 

Hra na

  • keyboard (elekt. klávesy)
  • akordeon
  • zobcovou flétnu (sopránovou, altovou, tenorovou, basovou)
  • příčnou flétnu
  • trubku
  • lesní roh
  • pozoun
  • tubu
  • kytaru

Sólový zpěv

Sborový zpěv (Jeřabinka, Jeřabina)

 

Hra na klavír - do školního roku 2024/2025 nové žáky nepřijímáme

VÝTVARNÝ OBOR:

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Umožňuje žákům se umělecky vyjádřit prostřednictvím výtvarných technik a vzájemně komunikovat soustavným vzděláváním, aktivní poučenou vlastní tvorbou, osvojením si základních teoretických znalostí a poznáváním výtvarné kultury.

Dále viz rubrika "Výtvarný obor".

Další informace: 

-  účast na přijímací talentové zkoušce je možná pouze po zarezervování termínu v on-line přihlášce. 

- zájemci o hudební obor si připraví libovolnou lidovou píseň, kterou při zkoušce zazpívají. Vedle toho bude cílem přijímacích zkoušek zjistit základní rytmické a hudební předpoklady 

- zájemci o výtvarný obor dostanou na místě zadané úkoly, které budou mít za cíl prověřit základní schopnosti a dovednosti žáka v oblastech kresby podle modelu a podle fantazie. Na přijímací zkoušku si uchazeč donese hotové výtvarné práce.

- ke studiu přijímáme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- výsledky přijímacích zkoušek budou zaslány e-mailem nebo odkazem z registračního e-mailu do 7.6.2024

- vzhledem k velkému zájmu uchazečů o studium v hudebním i výtvarném oboru již škola nebude přijímat dodatečné žádosti o studium!!! 

- případné další dotazy a informace je možné získat osobně či telefonicky: 724 546 464

 

Všeobecné informace

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (ŠVP)

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitelka školy

– výsledky přijímacích zkoušek budou zaslány e-mailem nebo odkazem z registračního e-mailu do 7.6.2024

– přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího programu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku (Hudební nauka, komorní hra, souborová hra atd.)

– vyučování probíhá dle ŠVP v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

– jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv

– o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku

– studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou nebo formou veřejného vystoupení

plakát