Navigace

Obsah

Komorní sbor

 

  • výuka probíhá každý pátek 15.30 - 16.15

 

      Studium sólového zpěvu na základních uměleckých školách umožňuje žákům získání základů pěvecké a dechové techniky, kultivovaného a přirozeného pěveckého a hudebního projevu, a učí je správně používat svůj hlas. Mnoho zpěváků nezůstane jen u sólové kariéry, ale stane se členem nějakého pěveckého sboru nebo ansámblu. Na tuto skutečnost myslelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v roce 1995 zahrnulo do učebních plánů základních uměleckých škol povinnou výuku komorního nebo sborového zpěvu v rámci výuky sólového zpěvu.

      Komorní sbor je variabilní pěvecké uskupení sestávající se z žáků pěveckého oddělení ZUŠ a podle nového vzdělávacího programu také z žáků dalších studijních zaměření.

     Zpočátku vedla tento sbor učitelka zpěvu paní Blanka Chalupská. Pod jejím vedením sbor pracoval až do roku 2004, kdy jej převzala nově nastupující učitelka zpěvu Ludmila Čírtková.

       Počet členů komorního sboru se každý školní rok měnil a mění v závislosti na počtu žáků v jednotlivých ročnících sólového zpěvu a odchodu absolventů. V některých letech se jednalo spíše o ženský dvojhlasý sbor, někdy se podařilo sestavit smíšený čtyřhlasý sbor.

      Povinnost sólového zpěváka získávat zkušenosti v komorním nebo sborovém zpěvu zůstala zachována i po roce 2013, kdy výuka začala probíhat podle školního vzdělávacího programu základních uměleckých škol. 

        V současné době již 5. rokem vyučuje komorní sbor Leoš Vala. Sbor navštěvuje průměrně 10 zpěváků (převážně děvčat), nacvičuje různě složité skladby podle pokročilosti žáků. S ohledem na možnosti a schopnosti seskupení se nacvičuje i repertoár k různým příležitostem v rámci prezentace školy na různých veřejných akcích ať už školních, či ve spolupráci s dalšími subjekty jako jsou například: město Moravské Budějovice (koncerty k různým příležitostem), MKS Beseda Moravské Budějovice (tradiční závěrečné a Vánoční koncerty ZUŠ), Muzeum řemesel Moravské Budějovice (vernisáže různých tematických výstav, Císařské posvícení), katolická církev (již tradiční adventní koncerty), akce "ZUŠ OPEN" (celostátní akce za podpory nadace zpěvačky Magdalény Kožené) apod.

        Repertoár je rozmanitý od písní lidových v tradičních či autorizovaných úpravách, přes populární až po klasické evergreeny světové či domácí tvorby ze scény artificiální či nonartificiální. Žáci mají tento vyučovací předmět v oblibě, neboť se jedná o ryze praktickou formu vzdělávání. Sbor je zároveň dobrá parta mladých lidí, kteří mají společný zájem a mohou se hudebně i kulturně zapojovat do života ve městě i okolí.

Komorní sbor Komorní sborKomorní sborKomorní sbor