Navigace

Obsah

(J)Elita Band

 

Při ZUŠ v Moravských Budějovicích postupně vznikala a zanikala spousta souborů různých žánrů a seskupení, vytvořených dle momentálních potřeb a možností. Orchestr (J)Elita Band vznikl v roce 2011 za účelem rozšíření dechového oddělení. V původním obsazení byly 2 saxofony, 1 trombon, 3 trumpety, basová kytara, akustická kytara, klávesy a elektrický bubeník. K oživení orchestru od počátku napomáhalo pěvecké oddělení. I tak malé seskupení pomohlo motivovat další zájemce o hru na hudební nástroje (především dechové) a (J)Elita Band se tak rozšířil na 5 saxofonů, 4 trombony, 4 trubky, basovou kytaru, klávesy, bicí a vokál.

    V souboru je místo nejen pro současné žáky ZUŠ, ale také pro bývalé absolventy, kteří si stále udržují vztah k hudbě a pomáhají posílit seskupení.

   V repertoáru orchestru jsou světově známé standardní skladby z oblasti jazzu, swingu i populární hudby. Na výběru skladeb se podílí i někteří členové. To vytváří nejen pohodu, ale také rozšiřuje vlastní hudební rozhled všech členů z jiného pohledu. Souborová hra totiž rozvíjí muzikantskou osobnost, ale pomůže žákům vytvořit si i vztah k hudbě.

  V současné době (J)Elita Band vystupuje na mnoha kulturních akcích města Moravské Budějovice, ale i v okolí, např. pravidelně na Jemnickém Barchanu nebo i jako zpestření programu festivalu sborů s názvem „Jevišovický hlas“. Dále se orchestr chystá podpořit akci „Děti dětem“ v Třebíči.

  Významnou každoroční akcí je prázdninové soustředění konané již několik let. Nejprve se konalo na faře v Jaroměřicích nad Rokytnou a v posledních třech letech na Bítově. Jsou zde výborné podmínky pro zkoušení, ale také pro rekreaci. Soustředění velmi pomůže při nácviku nových skladeb, jeho největší přínos je však v utužení kolektivu, lépe se vzájemně poznává.

     V jakémkoli seskupení si musejí hráči mezi sebou rozumět, což je naprosto zásadní. Orchestr má vychovávat mladé hudebníky, kteří se časem uplatní jak v amatérských, tak v profesionálních kapelách. V budoucnu je třeba se snažit ukázat dalším mladým zájemcům, že hrát na dechové nástroje může být velmi zajímavé a není to nic nedostupného a nemožného. Jedině takto může orchestr dále reprezentovat nejen ZUŠ, ale i město Moravské Budějovice a okolí prostřednictvím tělesa, které zde svým obsazením a repertoárem již dlouhou dobu chybělo.

     Vedení školy plně tento soubor podporuje. Před několika lety se pořídil baryton a alt saxofon, v minulém školním roce trombon a v plánu jsou ještě další nástroje. Nakupují se notové materiály nezbytné k nastudování nových skladeb.

     Od letošního školního roku se mohou noví žáci připravovat pro hru v dnes již velkém Bigbandu v dalším souboru „Jelítka“. (J)Elita Band i Jelítka od svého vzniku až po současnost vede pan učitel Václav Sobotka, DiS.

 

plakát

 

            ZUŠ OPEN 2019

   

ZUŠ OPEN 2019

 

ZUŠ OPEN 2019ZUŠ OPEN 2019

 

 

Benefiční koncert Děti dětem - 16. ročníkBenefiční koncert Děti dětem - 16. ročník


Děti dětem 16Děti dětem 16

 

 

Vánoční koncert Blížkovice 2018

 

Vánoční koncert Blížkovice 2018

 

Vánoční koncert Blížkovice 2018

 

Zkouška orchestru 22.4.2018

 

Zkouška orchestru 2018

Zkouška orchestru 2018

Zkouška orchestru 2018

Koncert na Bítově v parku 2017

 

Koncert na Bítově 2017

 

Koncert na Bítově 2017Koncert na Bítově 2017

Koncert na Bítově 2017