Navigace

Obsah

Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022

 

Hudební obor:

pátek 4. 6. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. 

 

Výtvarný obor: 

středa 9. 6. 2021 od 14.00 do 15.00 hod.(1.skupina) a od 15.30 do 16.30 hod.(2.skupina) 

 

Další informace: 

-  účast na přijímací talentové zkoušce je možná pouze po telefonickém zarezervování konkrétního času nebo skupiny u paní Olgy Kováříkové (mob. 702 181 633) 

- spolu s uchazečem se dostaví pouze jeden zákonný zástupce

- zájemci si připraví libovolnou píseň, kterou při zkoušce zazpívají. Vedle toho bude cílem přijímacích zkoušek zjistit základní rytmické a hudební předpoklady 

- ke studiu přijímáme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- výsledky přijímacích zkoušek obdržíte doporučeným dopisem nejpozději do 30. června 2021.

- vzhledem k velkému zájmu uchazečů o studium v hudebním i výtvarném oboru již škola nebude přijímat dodatečné žádosti o studium!!! 

- případné další dotazy a informace je možné získat osobně či telefonicky: 702 181 633

 

HUDEBNÍ OBOR:

NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ: 

Hra na

 • klavír
 • keyboard (elekt. klávesy)
 • akordeon
 • zobcovou flétnu (sopránovou, altovou, tenorovou, basovou)
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • lesní roh
 • pozoun
 • baskřídlovku
 • tubu
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • Sborový zpěv 

 ! NOVĚ NABÍZÍME studijní zaměření !

 • Hra na housle (při zájmu min. 4 uchazečů)
 • Sólový zpěv 
 • Muzikantík - děti od 5 do 7 let rozvíjejí hravou formou hudební předpoklady pomocí rytmizace, zpěvu. Seznámí se i s hudebními nástroji, což jim (i jejich rodičům) pomůže při výběru následného studia.
 
VÝTVARNÝ OBOR:

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Umožňuje žákům se umělecky vyjádřit prostřednictvím výtvarných technik a vzájemně komunikovat soustavným vzděláváním, aktivní poučenou vlastní tvorbou, osvojením si základních teoretických znalostí a poznáváním výtvarné kultury.

Dále viz rubrika "Výtvarný obor".

 

Všeobecné informace

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (ŠVP)

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitelka školy

– výsledky talentové zkoušky obdržíte doporučeným dopisem nejpozději do 30. června 2021

– přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího programu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku (Hudební nauka, komorní hra, souborová hra atd.)

– vyučování probíhá dle ŠVP v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

– jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv

– o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku

– studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou nebo formou veřejného vystoupení

obrázek