Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

 

      ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvková organizace města Moravské Budějovice.

      Poskytuje žákům základní vzdělání v uměleckých oborech. Je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Moravské Budějovice.

     Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, rozdělených na několik ročníků a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy i učitel povinen respektovat.

 

 


 

 

  • V úterý 3.3.2020 se v ZUŠ Třebíč bude konat Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. Naší školu budou reprezentovat Jana Hejlová, Anna Křížová, Helena Šťávová ze třídy p.uč. Evy Zavadilové a Viola Průšová ze třídy p.uč. Hany Ukašíkové.
  • Bližší informace na: https://www.soutezezus.cz/souteze/informace_o_soutezi/?id_kola=11885

 

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!

 

Z důvodu účasti našich žáků a pedagogů na soutěžích základních uměleckých škol nebude probíhat tato výuka:

 

  • středa 26.2.2020 p.uč. Milan Šebesta

 

  • úterý 3.3.2020 p.uč. Eva Zavadilová 

                                         p.uč. Hana Ukašíková 

 

Děkujeme za pochopení.


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
  • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

  • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

Projekt

MAP II v území ORP Moravské Budějovice

Projekt Å ablony pro ZUÅ  Moravské Budějovice 

 

Číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025 

 
Financování projektu:

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

OP VVV
Zaměření projektu: