Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.

 

 


výstava


 

výstava


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2020

ZUŠ


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázekobrázek

 

Práce žáků Výtvarného oboru:


 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Hudební tvoření s opičkou notičkou pro malé zvídavé muzikanty:

Hudební omalovánka

Hudební labyrint

Hudební křížovka

 

Video s opakováním základů z Hudební nauky:

Lekce 1: Délka not

Lekce 2: Rytmus

 

 


 

  • Ve středu 26.2.2020 se v ZUŠ Hrotovice konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje. Naší školu reprezentovala Markéta Šťávová ze třídy p.uč. Karla Plocka na housle a získala krásné 2. místo. ​​​​​​​​​ Gratulujeme!
  • Výsledková listina na: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11892

 

  • V úterý 3.3.2020 se v ZUŠ Třebíč konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. Žákyně naší školy získaly tato umístění:

                1. cena s postupem do krajského kola - Helena Šťávová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                1. cena - Viola Průšová (ze třídy p.uč. H.Ukašíkové)

                1. cena - Jana Hejlová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                2. cena - Anna Křížová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

 

Všem soutěžícím gratulujeme ke krásnému umístění. 

Bohužel vás musíme informovat, že soutěže ZUŠ jsou kvůli současné situaci v ČR k 12.3.2020 ukončeny. Proto krajské kolo v Jihlavě, kde nás měla reprezentovat Helena Šťávová se konat nebude. 

Děkujeme. 

 

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
  • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

  • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

Projekt

MAP II v území ORP Moravské Budějovice

Projekt Å ablony pro ZUÅ  Moravské Budějovice 

 

Číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025 

 
Financování projektu:

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

OP VVV
Zaměření projektu: