Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.

 


 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR, kdy 12.3.2020 vláda mj. zakázala osobní přítomnost žáků při vzdělávání i na Základních uměleckých školách, je výuka přerušená. 
Bližší informace ohledně výuky v ZUŠ MB získáváte od jednotlivých učitelů, kteří s vámi komunikují různými formami (e-mailem, telefonicky, přes různé aplikace, úložiště nebo sociální sítě) nebo na našich webových stránkách.
Zároveň vás informujeme, že všechny akce, kterých se měli účastnit žáci naší školy, jsou do odvolání zrušeny, nebo budou přesunuty na jiný termín. 

 


Práce žáků Výtvarného oboru:


Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 
Informace k výuce z Hudební nauky najdete zde:

pro žáky v Mor.Budějovicích  zus-mb/hudebni-nauka-a-seminare/zadane-ukoly-akce/

pro žáky v Jemnici zus-jemnice/hudebni-nauka-a-seminare/zadane-ukoly-akce-vychovne-koncerty/

 

Hudební tvoření s opičkou notičkou pro malé zvídavé muzikanty:

Hudební omalovánka

Hudební labyrint

Hudební křížovka

 


 

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

koronavirus-vykricnik

Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Více informací zde: www.msmt.cz

 


 

 • Ve středu 26.2.2020 se v ZUŠ Hrotovice konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje. Naší školu reprezentovala Markéta Šťávová ze třídy p.uč. Karla Plocka na housle a získala krásné 2. místo. ​​​​​​​​​ Gratulujeme!
 • Výsledková listina na: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11892

 

 • V úterý 3.3.2020 se v ZUŠ Třebíč konalo Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír. Žákyně naší školy získaly tato umístění:

                1. cena s postupem do krajského kola - Helena Šťávová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                1. cena - Viola Průšová (ze třídy p.uč. H.Ukašíkové)

                1. cena - Jana Hejlová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

                2. cena - Anna Křížová (ze třídy p.uč. E.Zavadilové)

 

Všem soutěžícím gratulujeme ke krásnému umístění. 

Bohužel vás musíme informovat, že soutěže ZUŠ jsou kvůli současné situaci v ČR k 12.3.2020 ukončeny. Proto krajské kolo v Jihlavě, kde nás měla reprezentovat Helena Šťávová se nebude konat. 

Děkujeme. 

 

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt

Šablony ZUŠ Moravské Budějovice

Projekt Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009257
Název projektu: 

Šablony pro ZUŠ Moravské Budějovice 

Zaměření projektu: 
 • koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ 

      Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

      Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP a NIDV.

 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, školských zaměření prostřednictvím vzájemných návštěv 

   Cílem je prohloubit spolupráci žáků i pedagogických pracovníků základních uměleckých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a obohatit se o vzájemné zkušenosti. Během nich proběhne společný koncert.

 • zapojení odborníka z praxe do výuky

   Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 

Projekt

MAP II v území ORP Moravské Budějovice

Projekt Å ablony pro ZUÅ  Moravské Budějovice 

 

Číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025 

 
Financování projektu:

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

OP VVV
Zaměření projektu: