Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách ZUŠ Moravské Budějovice

       

     Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích patří k nejstarším uměleckým školám v jihlavském a znojemském regionu. V roce 1928, tedy v době jejího vzniku, byly hudební školy pouze v Jihlavě a ve Znojmě. 

   ZUŠ Moravské Budějovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je město Moravské Budějovice. Škola má pobočku v Jemnici, která byla založena v roce 1973.

      Poskytujeme žákům základní vzdělání v uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Taneční obor v současné době není otevřen, pro malý zájem uchazečů.

       Výuka v ZUŠ je rozdělena do dvou stupňů, první stupeň má 7 ročníků, druhý 4 ročníky a probíhá v odpoledních hodinách. Systém a průběh výuky upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším uměleckém vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a řada dalších předpisů, které je žák školy, jeho zákonný zástupce i učitel povinen respektovat.


AKTUÁLNÍ SITUACE K 14.2.2021

Od pondělí 4. ledna 2021 platí pro vzdělávání na základních uměleckých školách opatření pro 5. stupeň PES, který je prodloužen do 28. února 2021. Znamená to tedy, že výuka ve všech oborech individuální, skupinové i kolektivní výuky pokračuje distanční formou.

 

HUDEBNÍ NAUKA

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč. Matějková 

3.ročník    pondělí 18.00 - 18.45

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč. Drobílková 

2.ročník    úterý 19.00 - 19.45

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky Hudební nauky p.uč.Jánská 

  středa - Jemnice čtvrtek - Mor.Budějovice
1.ročník 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30
2.ročník 16.35 - 17.05 16.35 - 17.05
3.ročník 17.10 - 17.40 17.10 - 17.40
4.ročník 17.55 - 18.25 17.55 - 18.25
5.ročník 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00

- pro bližší informace sledujte odkaz - výuka v Jemnici zde, výuka v Mor.Budějovicích zde

 

SBOROVÝ ZPĚV

Rozvrh on-line výuky sboru Kapky p.uč. Čírtková 

 středa 14.30 - 15.15

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

Rozvrh on-line výuky sboru v Jemnici p.uč. Matějková 

 čtvrtek 14.30 - 15.15

- pro bližší informace sledujte odkaz zde

 

VÝTVARNÝ OBOR

Rozvrh on-line výuky Výtvarného oboru p.uč.Schlosserová 

pondělí - Jemnice úterý - Mor.Budějovice středa - Mor.Budějovice
1. skupina 15.00 - 16.00 1. skupina 15.00 - 16.00 3. skupina 16.30 - 18.00
2. skupina 16.30 - 18.00 2. skupina 16.30 - 18.00  

- pro bližší informace sledujte odkaz - výuka v Jemnici zde, výuka v Mor.Budějovicích zde

 

Milí rodiče a žáci,

velice nás mrzí, že epidemická situace se natolik zhoršila, že jsme byli nuceni opět přejít na distanční výuku. Víme, že je tato forma náročná pro nás všechny, ale snažíme se o to, aby studium uměleckých předmětů bylo příjemné a inspirativní tak jako samo umění je. Distanční výukou nechceme žáky přetěžovat, ale povzbuzovat, aby si našli čas pro aktivní odpočinek od těžkostí současné doby.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde najdete všechny aktuální informace.

 


 

Absolventská práce Anežky Jičínské

 

 


 

Naši žáci svými díly podpořili projekt Úsměv do schránky. Vytvořili nejen řadu krásných kreseb a fotografií přímo od srdce, ale napsali i spoustu úžasných a milých vzkazů, které jistě potěší všechny adresáty.

Více ve Fotogalerii Výtvarného oboru

obrázek

obrázek

 

 

Výtvarný obor má svůj Facebook a Instagram

 


 

Práce žáků našeho výtvarného oboru:

 

 

 

 

 

Projekty

obrázekPopis projektu

 

Cílem projektu je snižovat nezaměstnanost u znevýhodněných skupin ve strukturálně slabém regionu. V rámci projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo s úvazkem 0,75, a to formou flexibilní pracovní doby. Jedná se o pracovní pozici -

 

koordinátor spolupráce ZUŠ,

 

jehož pracovní náplní bude zejména navazování kontaktů za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Pomoc při organizování akcí školy. Koncerty, vystoupení dětí a žáků, výstavy, základní administrativní práce vedení pošty, příprava a tisk letáčků, pozvánek apod.

 

Realizace projektu byla zahájena od 1.5.2020 a projekt bude ukončen do 31.12.2022.

 


 


Projekt
MAP II v území ORP Moravské Budějovice

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009025

Je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednistvím

OP VVV